ข่าวนวัตกรรมการดูแลผู้สูงวัย

อุปกรณ์บริการออกกำลังกายผู้สูงอายุ

นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายการดูแลผู้สูงอายุ
นวัตกรรมการดูแลผู้สูงวัย

อาเซียนต้นแบบศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุเกิดจากความรู้เชิงลึกทางการแพทย์ ทำให้เกิดท่าบริหารร่างกายที่คงสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุให้ยาวนานที่สุด โดยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, หลอดเลือด, เส้นเลือดฝอย ป้องกันปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย เช่น ไหล่ติด, เดินย่อง, หลังค่อม, ปัสสาวะเล็ด ฯลฯ

การฝึกร่างกายเพื่อให้คงไว้ในชีวิตประจำวันได้

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องออกกำลังกาย HUR แตกต่างจากการออกกำลังกายเองที่บ้าน และการฟิตเนสอย่างไร

อุปกรณ์แต่ละตัวมีการตั้งค่าควบคุมการทำงานที่สัมพันธ์กับอายุ หมวดกล้ามเนื้อ ช่วยลดอาการบาดเจ็บของผู้สูงวัย

ประชาชนอาเซียนกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ประเทศไทยมีผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคนของประชากร หรือร้อยละ 16.2 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2564

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงสัยด้วยความรู้เชิงลึกจึงเป็นส่วนสำคัญมากกว่าการเตรียมพร้อมการรักษา เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทุกๆด้าน