google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลิตภัณฑ์ ASG

ช่วยให้การออกกำลังกายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ
ลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ

Slider

เทคโนโลยี “กระบอกสูบไฮดรอลิค”

          เครื่องออกกำลังกายเฉพาะส่วนสำหรับผู้สูงวัย ทำงานอิสระต่อกัน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สะดวกในการจัดวางหรือเคลื่อนย้าย ง่ายในการดูแลรักษา มาพร้อมด้วยเทคโนโลยี “ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค” (Hydraulic Cylinder) ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ทำให้ปลอดภัยเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย

ชุดเครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหาร เสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
เพื่อการดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพ ได้ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
Slider

การออกกกำลังกายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกาย
ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค ไร้แรงกระแทก ไร้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก ไร้เสียงรบกวน ไร้สายสลิง

ชุดเครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารร่างกายส่วนบน

สร้างความสะดวก และง่ายในการใช้งาน

นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ซับซ้อน ไม่ต้องเดินสายไฟ ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ดูแลง่าย