google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลิตภัณฑ์ ASG

ช่วยให้การออกกำลังกายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ
ลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ

Slider

เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ

เทคโนโลยี “กระบอกสูบไฮดรอลิค”

          เป็นเทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย อุปกรณ์ทำงานอิสระต่อกัน ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สะดวกในการจัดวางหรือเคลื่อนย้าย ง่ายในการดูแลรักษา มาพร้อมด้วยเทคโนโลยี “ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค” (Hydraulic Cylinder) ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอ ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ทำให้ปลอดภัยเหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้สูงวัย หรือผู้ป่วยที่ต้องการบำบัด ฟื้นฟู

ชุดเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเพื่อบริหาร เสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
เพื่อการดูแล ป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพ ได้ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
Slider

การออกกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกาย
ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค ไร้แรงกระแทก ไร้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก ไร้เสียงรบกวน ไร้สายสลิง

ชุดเครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารร่างกายส่วนบน

ชุดเครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารร่างกายส่วนล่าง

สร้างความสะดวก และง่ายในการใช้งาน

เทคโนโลยีช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ซับซ้อน ไม่ต้องเดินสายไฟ ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ดูแลง่าย เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย

error: Content is protected !!