ผลิตภัณฑ์ ASG

ชุดอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
ด้วยเทคโนโลยี "ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค" ไร้แรงกระแทก ลดการบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ

Slider

เทคโนโลยี “กระบอกสูบไฮดรอลิค”

          สุดยอดนวัตกรรมใหม่ ด้วย ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค มาผสมผสานกับเครื่องออกกำลังกาย ซึ่งช่วยให้การออกกำลังกายด้วย แรง และความเร็วที่คงที่ ทำให้การเคลื่อไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดแรงกระเเทก ลดการบาดเจ็บ หรือการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ เหมาะสมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย

ชุดเครื่องบริหารร่างกาย เพื่อการเสริมสร้าง และฟื้นฟู
เพื่อการดูแล และแก้ปัญหาสุขภาพ ได้ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
Slider

การออกกกำลังกายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกาย
ระบบกระบอกสูบไฮดรอลิค ไร้แรงกระแทก ไร้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนัก ไร้เสียงรบกวน ไร้สายสลิง

สร้างความสะดวก และง่ายในการใช้งาน

นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ซับซ้อน ไม่ต้องเดินสายไฟ ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ดูแลง่าย