วิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย HUR Adduction Abduction

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่าง

วิธีการใช้เครื่องออกกำลังกาย HUR Adduction Abduction

เป็นเครื่องออกกำลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน-นอก กล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อสะโพก

  1. ออกแรงจากต้นขาและส้นเท่าพร้อมกัน เพื่อกระตุ้นการทำงานของเชิงกราน
  2. ขณะออกกำลังในท่าหุบขาให้หายใจออกเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อท้อง
  3. การออกกำลังกายท่ากางขา แล้วหายใจออกก็เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อหน้าท้อง