google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริการเช่าเครื่องออกกำลังกาย


เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ


เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือ
ความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย
(HUR Balance and Testing)


โปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย และฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายพร้อมการติดตามผล
(HUR SmartTouch)


ชุดเครื่องบริหารร่างกายฝึกได้หลากหลายท่า
ในเครื่องเดียวครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย
(HUR Pulley)


แนวคิดทางการแพทย์สำหรับการออกกำลังกาย
เพื่อการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
(HUR Medical Concepts)


โปรแกรมการฝึกออกกำลังกายที่หลากหลาย
พร้อมรูปแบบจำลองท่าฝึกจริง
(HUR Free Trainer)


ศูนย์ฝึกออกกำลังกายที่สมบูรณ์แบบมีสไตล์
เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย
(Smart Zone)


โซลูชั่นการฝึกออกกำลังกายที่ผสมผสานด้วย
เครื่องออกกำลังกาย HUR เพื่อบริหารกล้ามเนื้อ
ข้อ กระดูก และเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอ
เพื่อบริหารหัวใจปอด และหลอดเลือด
(HUR Compatible Cardio Solutions)


การให้บริการ
(Services)


บริการออกแบบยิมออกกำลังกาย
(Layout Design)

บริการเช่าเครื่องออกกำลังกาย
(Financing)

บริการให้คำปรึกษาแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม
และปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
(Education)

การให้บริการและบำรุงรักษาที่เป็นมาตรฐาน
(Service & maintenance)

การสนับสนุนข้อมูลการใช้งาน หรืออุปกรณ์
(Support)

ดาวน์โหลด
(Download)

คำถามที่พบบ่อย
(Question & Answer)

วิดีโอแนะนำการใช้งาน
(Tutorial Videos)


บริการเช่าเครื่องออกกำลังกาย

ASG Wellness & Innovation นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการเช่าและการเช่าซื้ออุปกรณ์ HUR สำหรับโครงการขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

บริการเช่าซื้อ หรือเช่าอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถบริหารจัดการการลงทุน และกระแสเงินสดได้อย่างสมดุล เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยชำระค่าเช่าเป็นงวด ๆ ตามจำนวน และเวลาที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้เมื่อหลังจากสัญญาเช่าสิ้นสุด ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกว่าจะซื้ออุปกรณ์ และระบบเหล่านั้นเป็นสินทรัพย์ไหม หรือสามารถขยายสัญญาเช่าเพิ่มเติมได้ และหากต้องการอัพเดทเทคโนโลยีอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกัน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้บริการระบบเช่า/เช่าซื้อ (Leasing & Rental)

ด้านการเงินและการบัญชี

  • มีอัตราค่าเช่ารายเดือนคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญา ไม่ผันผวนอย่างดอกเบี้ยธนาคาร ทำให้ลูกค้าสามารถจัดการงบประมาณวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับกิจการของท่านได้
  • สามารถนำค่าเช่าที่จ่ายในแต่ละงวดมาลดหย่อนภาษี โดยไปหักเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพกรกำหนดได้เต็มจำนวน

ด้านการบริหารจัดการ

  • สามารถทำได้ง่ายไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (เอกสารน้อยเมื่อเทียบกับการกู้ยืมจากธนาคาร)
  • ลดเวลาและกำลังคนของผู้เช่าที่ต้องมาดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือระบบได้

ด้านการบริการ

  • มีบริการ Preventive Maintenance เป็นการบำรุงรักษาแบบป้องกันที่จะทำเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาสัญญา เพื่อให้อุปกรณ์หรือระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ลดโอกาสขัดข้อง หรือการลดลงของสมรรถนะการทำงาน
  • มีการบริการซ่อมแซม/แก้ไขให้ใช้งานได้ปกติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่ออุปกรณ์หรือระบบเกิดขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย โดยมี SLA (Service Level Agreement) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ ตลอดระยะเวลาสัญญา

ด้านเทคโนโลยี

ไร้กังวลเรื่องอุปกรณ์หรือระบบที่ล้าสมัย คุณสามารถอัพเดทเทคโนโลยี/ระบบให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงกว่า ได้ง่ายกว่าการจัดซื้อทั้งระบบในคราวเดียว


ข้อมูลการติดต่อ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย ASG Wellness

Email: [email protected]
Hot-line: 092-819-1618
Phone: 02-416-1666, 02-416-1464
Line@: @asgwellness

HUR – FOR LIFELONG STRENGTH

error: Content is protected !!