google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

Home-ไทย

The 5th generation of HUR intelligent equipment – copy – copy – copy
The 5th generation of HUR intelligent equipment – copy – copy – copy
HUR SmartBalance Technology for Stronger Fall Prevention Programs – copy – copy – copy
HUR SmartBalance Technology for Stronger Fall Prevention Programs – copy – copy
HUR MEDICAL CONCEPTS FOR PREVENTIVE EXERCISE, DISEASE MANAGEMENT AND REHABILITATION
HUR SmartBalance Technology for Stronger Fall Prevention Programs
previous arrow
next arrow

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่สามารถรองรับผู้เล่นได้หลากหลายกลุ่มทั้งผู้สูงวัย ผู้ที่ต้องการฟื้นฟู ผู้ที่มีสุขภาพดี หรือรวมถึงนักกีฬา

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริการมีความสะดวก ง่าย และปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มากขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

โดยเรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยให้คำปรึกษาแนะนำ หรือออกแบบระบบสำหรับศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ASG ผลิตภัณฑ์

เครื่องออกกำลังกาย
เพื่อการมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาว

ASG โซลูชั่น

ออกแบบนวัตกรรม
เพื่อสุขภาพสำหรับ

ผู้สูงวัย – ผู้ที่ต้องการฟื้นฟู – ผู้ที่มีสุขภาพดี

อุปกรณ์ออกกำลังกายคาร์ดิโอ

เพื่อบริหารหัวใจ และหลอดเลือด

(ร่วมกับระบบ HUR SmartTouch)

ผลวิจัย

HUR แนวคิดทางการแพทย์

สำหรับการออกกำลังกาย

ป้องกันการล้ม

ASD Wellness

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อระบบไฮดรอลิก

เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์

เรื่องราวความสำเร็จของเราโดยอ้างอิงจากประสบการณ์จริงของลูกค้า

ด้วยโซลูชั่น และผลลัพธ์ของโปรแกรมการฟื้นฟู และการฝึกออกกำลังกาย

พันธมิตรของเรา

error: Content is protected !!