google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อขา เข่า และน่อง (Leg extension / Leg curl)

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อขา เข่า และน่อง
(Leg extension / Leg curl)

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อขา เข่า และน่อง (Leg extension / Leg curl) เป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนโดยเฉพาะกล้ามขา ด้วยระบบกระบอกสูบไฮดรอริค ปรับแรงต้าน 12 ระดับ ไม่ใช้แรงโน้มถ่วง ไร้แรงกระแทก ให้แรงการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย กล้ามเนื้อไม่ฉีกขาด ช่วยเสริมสร้าง และฟื้นฟู ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และข้อกระดูก


หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อขา เข่า และน่อง (Leg extension / Leg curl)

1. เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อขา และหัวเข่า (Leg extension / Leg curl)

2. ระบบการทำงานของอุปกรณ์ ใช้แรงต้านที่เกิดจากกระบอกสูบไฮดรอลิค (Hydraulic Cylinder)

3. การทำงานของอุปกรณ์ ใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่ และสมดุลอย่างเป็นธรรมชาติ (Isokinetic)

4. ใช้การฝึกโดยการเตะขาขึ้น และท่ากดขาลง เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขา และหัวเข่าให้แข็งแรง

5. สามารถปรับระดับแรงต้าน ด้วยตัวปรับระดับ ได้ถึง 12 ระดับ

6. อุปกรณ์สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้า

7. โครงสร้างอุปกรณ์ผลิตจากวัสดุเหล็กกล้าที่มีความแข็งแรง และทนทาน

8. อุปกรณ์มีจุดปรับระดับพื้น เพื่อช่วยให้การติดตั้ง มีความสมดุลต่อการใช้งาน

9. อุปกรณ์มีลัอเลื่อนเพื่อช่วยในการคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ได้ง่าย และสะดวก

10. วัสดุเบาะเป็นหนังพีวีซีแบบนุ่ม สามารถระบายอากาศได้ดี และป้องกันการเสียรูปทรง

11. ขนาดอุปกรณ์ 68x121x133

12. น้ำหนักอุปกรณ์ 50 กิโลกรัม

วิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ บำบัด รักษา และฟื้นฟู กล้ามเนื้อขา เข่า และน่อง (Leg extension / Leg curl)