เรื่องน่ารู้ “ข้อเข่าเสื่อม” ในผู้สูงอายุ

คุณเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือยัง                   โรคในผู้สูงอายุที่พบบ่อยมากที่สุด คือ  “โรคข้อเข่าเสื่อม”  ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการแสดงอาการเจ็บปวดขณะ ยืน เดิน  นั่ง ในท่าต่างๆ เช่น ท่าพับเพียบ ท่าขัดสมาธิ เป็นเวลานานๆ จนทำให้ผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมไม่อยากจะเคลื่อนไหวข้อ  โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ แต่เราสามารถป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมได้                       โรคข้อเข่าเสื่อมนี้เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนบริเวณเข่า  ทำให้มีอาการเริ่มจากอาการเจ็บ บวม  มีเสียงลั่นในข้อ และรู้สึกขัดในข้อเมื่อทำการเคลื่อนไหวข้อเข่าและเริ่มกดเจ็บบริเวณเข่า  ขาอ่อนแรง ในตอนเช้า เมื่อนั่งเวลานานๆจะมีอาการเข่าขัด รวมถึงกระดูกมีการผิดรูป โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดได้หลายปัจจัย ดังนี้ อายุ และเพศ  เพศหญิงถือว่ามีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โรคอ้วน น้ำหนักตัวที่เกิน ทำให้ข้อเข่าต้องรองรับน้ำหนักตัวที่มาก   ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ข้อเข่ามีการเสื่อมที่เร็วขึ้น การบาดเจ็บที่ข้อเข่า  การได้รับบาดเจ็บจาก กีฬาหรืออุบัติเหตุ  ที่เกิดจากแรงกระแทก ต่อข้อเข่า ปัจจัยเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมได้การใช้ข้อเข่าอยู่ในท่างอเกินไปหรือใช้เข่าอย่างหนัก เช่น ยืนเป็นเวลานาน นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ คุกเข่า  นั่งยอง จะทำให้เข่าต้องรับแรงกดต่อข้อสูง พันธุกรรม บุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคข้ออักเสบ และกระดูกผิดรูปตั้งแต่กำเนิด โรคข้ออักเสบต่างๆ  เช่น รูมาตอยด์ เกาต์ ส่งผลให้กระดูกอ่อนโดนทำลายทั้งหมด  การป้องกันข้อเข่าเสื่อม […]

asgwellness team

December 25, 2019