google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลิตภัณฑ์ Tanita

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

โดยการใช้เทคโนโลยีการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย หรือ BIO (Bioelectrical Impedance Analysis)
ที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด และแม่นยำ

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

โดยการใช้เทคโนโลยีการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย หรือ BIO (Bioelectrical Impedance Analysis)
ที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด และแม่นยำ

previous arrow
next arrow

เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบของร่างกาย

สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล พร้อม Microsoft Windows® Software ในเครื่อง ควบคุมคำสั่งที่หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen) เทคโนโลยี BIA ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 6 (Frequencies) และ 8 ประจุไฟฟ้า(Electrode) แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer) ด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย แสดงผลการวัดครั้งปัจจุบันเทียบกับผลการวัดครั้งที่ผ่านมา รองรับการแสดงผล 14 ภาษา โอนย้ายข้อมูลสะดวกผ่านทาง USB

คุณสมบัติเฉพาะการวัดผล  

– น้ำหนักตัวรวม (กิโลกรัม)
– ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
– วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage)
– มวลไขมันในร่างกาย (Fat Mass)
– มวลร่างกายปราศจากไขมัน (Fat Free Mass )
– โปรตีน (กิโลกรัม)
– วัดเปอร์เซ็นต์รวมของน้ำในร่างกาย (Total Body Water)
– ปริมาณน้ำรวมในร่างกาย (กิโลกรัม)
– ปริมาณน้ำนอกเซลล์ (Extra – Cellular Water)
– ปริมาณน้ำในเซลล์(Intra – Cellular Water)
– สัดส่วนของปริมาณน้ำนอกเซลล์ต่อปริมาณน้ำรวมในร่างกาย
– วัดระดับไขมันที่เกาะตามบริเวณอวัยวะภายในช่องท้อง (Visceral Fat)
– วัดมวลกระดูก (Bone Mass)
– วัดมวลกล้ามเนื้อ (Muscle Mass)
– บอกสัดส่วนกล้ามเนื้อและไขมัน (Physical Rating)
– บอกอัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานและอายุเทียบ (BMR & Metabolic Age)
– แถบชี้วัดการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน
– การประเมินผลของเครื่อง พิจารณาที่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกวัด ได้แก่ อายุ เพศ และส่วนสูง และมีโหมดประเมินผลพิเศษสำหรับนักกีฬา(Athletes)
– สามารถวัดและประเมินผลสำหรับกลุ่มอายุ 5-99 ปี

คุณสมบัติเฉพาะการวัดผลแบบแยกส่วน

– แยกส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
– แยกส่วนมวลไขมันในร่างกาย (กิโลกรัม)
– กราฟแสดงการวิเคราะห์แยกส่วนมวลไขมัน
– การวิเคราะห์แยกส่วนระดับไขมัน
– แยกส่วนความสมดุลของกล้ามเนื้อ
– ระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
– แยกส่วนความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน

คุณสมบัติเฉพาะของสินค้า  

– ชั่งน้ำหนักสูงสุด 300 กิโลกรัม ความละเอียด 100 กรัม (Weight Capacity)
– ขนาด : 450 x 490 x 1240 มิลลิเมตร
– น้ำหนักของเครื่อง : 33 กิโลกรัม
– อุปกรณ์ให้พลังงาน : 230V
– การเชื่อมต่อ : 3 x USB
– สามารถเชื่อมต่อกับGMON Software
– ได้รับการรรับรองจาก MDD, NAWI และClass III
– ผลิตภัณฑ์ได้รับใบรับรองมาตรฐานISO 9001

error: Content is protected !!