google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

HUR SMARTBALANCE draft

HUR SMARTBALANCE

            เทคโนโลยี HUR SmartBalance เป็นเครื่องตรวจวัด และการทดสอบฝึกสมรรถนะการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้ม ซึ่งระบบการทดสอบความสมดุลของร่างกาย ฝึกการทรงตัว และรายงานผลขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ ประเมินความพร้อมของร่างกาย หรือความเสี่ยงการล้ม เพื่อออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสม และปลอดภัยโดยอิงจากรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ ทำให้การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเกิดประสิทธิภาพที่ดี เหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้งาน โดยยังสามารถใช้ในการออกแบบโปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางระบบประสาท การศัลยกรรมกระดูก และการฟื้นฟูการทรงตัวได้
            อุปกรณ์ทดสอบ ประเมินและฝึกการทรงตัวหรือความสมดุลของร่างกาย SmartBalance ใช้งานง่าย และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ของ HUR ได้ พร้อมด้วยกราฟฟิกแสดงผลที่ชัดเจน และปุ่มกดขนาดใหญ่ และโปรแกรมในการทดสอบ การรายงานผลที่ครอบคลุม รวมถึงเกมส์ฝึกการทรงตัวที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และดึงดูดผู้ใช้งานในการใช้โปรแกรมการฝึกการทรงตัว
            มีโปรแกรมการฝึกที่ช่วยปรับปรุงช่วงการเคลื่อนไหว การรักษาเสถียรภาพ และการลดน้ำหนักของผู้ใช้งานผ่านเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกความจำ และเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว กระตุ้นการทำงานของระบบสมอง โปรแกรมเกมส์ช่วยสร้างความท้าทายในการฝึก เก็บบันทึกคะแนนสูงสุดเพื่อดูงดูดผู้ใช้งานในการบำบัด และฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ใช้มีแรงจูงใจในการฝึก ระบบการรายงานผลด้วยภาพที่ชัดเจน พร้อมเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายของตัวเองที่เข้าใจง่าย

คุณสมบัติ

การวิเคราะห์และประเมินผล

HUR SmartBalance ช่วยประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุจากการล้ม

 • สามารถประเมินสถานะความสมดุลของร่างกายปัจจุบันได้อย่างแม่นยำโดยใช้การทดสอบความเสถียรของ Romberg’s และ Limit’s of Stability Test
 • วิเคราะห์และประมวลผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมรายงานผลด้วยภาพสีกราฟฟิกที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย

            โปรแกรมการฝึกในรูปแบบต่างๆ ที่มีให้ใน SmartBalance พร้อมเกมฝึกให้ความสุกสนาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะการทรงตัว และการทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และสมองให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานกันเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจาการล้มของผู้สูงอายุ ช่วยปรับปรุงช่วงการเคลื่อนไหว การทรงตัว และการลดน้ำหนักของผู้ใช้ผ่านรูปแบบการฝึกที่เป็นเกม
            ในแต่ละเกมส์การฝึก ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยฝึกความจำ ใช้ความท้าทาย ทักษะ พร้อมเก็บบันทึกคะแนนสูงสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงดูดผู้ใช้ในการฟื้นฟูบำบัดและเพื่อให้มีแรงจูงใจในการฝึก และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แกนกลางลำตัว และกระตุ้นสมอง

            การรายงานและนำเสนอผลการทดสอบด้วยภาพกราฟฟิกที่ชัดเจน และรายงานเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจได้ง่ายด้านความสามารถ ปัญหา จุดอ่อน ความเสี่ยงด้านการทรงตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจน

เทคโนโลยี

ฟังก์ชั่น

คุณสมบัติ

วัตถุประสงค์

ดิจิตอล

ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน และฝึกความสมดุลของร่างกาย

หน้าจอระบบสัมผัส , หน้าจอสามารถปรับความสูงได้ , ทางเข้ากว้าง , ราวจับเพื่อความปลอดภัย

สำหรับการวัด วิเคราะห์ ประเมิน และฝึกความสมดุลของร่างกาย

น้ำหนัก

ขนาด

ประเภทเซนเซอร์

ไฟฟ้า

บันทึกข้อมูล

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

60 กิโลกรัม

กว้าง 102 ซม. x ยาว 106 ซม. x สูง 192 ซม.

Force Transducer

ใช่

ใช่

          

ประโยชน์หลักของ HUR SMARTBALANCE

การประเมินการป้องกันการล้ม ของ HUR SmartBalance ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการล้ม

การทดสอบการประเมินการล้ม

 • ประเมินสถานะปัจจุบันของความสมดุลอย่างแม่นยำโดยใช้การทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์ Romberg’s และ Limits of Stability
 • การรายงานแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบภาพสัญญาณไฟจราจรที่ชัดเจน รวดเร็ว และเข้าใจได้ง่าย
 • ผลการทดสอบจะถูกเปรียบเทียบผลการวัดกับข้อมูลเชิงบรรทัดฐาน Normative Data (ตามอายุและเพศ)
 • การทดสอบ ด้วยเทคโนโลยี HUR SmartBalance
 • การรายงานผลการทดสอบ ด้วยเทคโนโลยี HUR SmartBalance

การรายงานความคืบหน้า

 • การติดตามความคืบหน้าด้วยภาพ ใช้งานง่าย และสร้างแรงบันดาลใจ
 • แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟิกที่ชัดเจน อ่านง่ายและรวดเร็ว
 • ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับโปรแกรมการฝึกที่เน้นเฉพาะบุคคล สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
 • ติดตามพัฒนาการในการฝึก ด้วยการเปรียบเทียบผลแบบกราฟฟิกที่ชัดเจน ได้อย่างเข้าใจง่าย เพื่อกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ
 • คำแนะนำในการฝึกที่ปรับให้เหมาะสมตามการเปรียบเทียบการทดสอบการทรงตัวก่อนหน้าได้ง่าย ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและติดตามความคืบหน้า

การฝึกส่วนบุคคล

 • การตั้งค่าตัวเลือกแบบกำหนดเองทำให้ง่ายต่อการสร้างโปรแกรมการฝึกที่ตรงเป้าหมายและเป็นส่วนตัว
 • เกมที่สร้างแรงบันดาลใจและสนุกสนานสำหรับการฝึกการทำงานของสมอง (Cognitive), การทำงานประสานสัมพันธ์ (Coordination) และสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวการทรงตัว (Balance)
 • ฐานรองรับมีระดับต่ำ และฐานมีกว้าง ปลอดภัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • การปรับหน้าจอสัมผัสเพื่อเปลี่ยนกิจกรรมได้ง่าย และระดับความยากของการฝึกสามารถปรับแต่งได้

ทำไมความสมดุลของร่างกายจึงสำคัญ

HUR SmartBalance เป็นโซลูชั่นสำหรับการทดสอบ ประเมินและฝึกการทรงตัวหรือความสมดุลของร่างกาย โดยในชุดประกอบด้วย

ความสมดุลของร่างกายเป็นความสามารถที่สำคัญที่ทุกคนต้องการ (โดยเฉพาะผู้สูงอายุ) ในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเดินขึ้นลงบันได, การลุกจากเตียง / เก้าอี้, การยกของ / ถือของ เป็นต้น

1.  อุปกรณ์ทดสอบ ประเมินและฝึกการทรงตัวหรือความสมดุลของร่างกาย (Balance Trainer BTG4 2204)        
2.  คอมพิวเตอร์ 2in1
3.  อุปกรณ์เสริมราวจับสำหรับชุดทดสอบ

4.  ซอฟต์แวร์ HUR SmartBalance

balance_card_reader_cmyk_600x390px
การเข้าถึงอุปกรณ์ที่รวดเร็วด้วยการสแกน
balance_handrail_cmyk_600x390px
ราวจับแข็งแรงทนทานช่วยป้องกันการล้ม
สามารถปรับระดับความสูงของหน้าจอได้ง่าย ๆ ด้วยปุ่มกด
 • มีการเก็บคะแนนความสามารถในการทรงตัวของผู้ ทำให้ด้วยผลการแสดงคะแนนที่แตกต่างในแต่ละการทดสอบสามารถนำไปเปรียบเทียบและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เล่นได้
 • โหมดการฝึกการทรงตัวที่น่าสนใจด้วยเกมส์ ใช้งานง่ายสำหรับการฝึกได้อย่างอิสระ
 • มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และมีการพิสูจน์มาแล้วว่าการวัดการทรงตัวพื้นฐานที่ถูกต้อง ; คุณจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังเริ่มต้นมีอาการเสียการทรงตัว  และสามารถปรับปรุงพัฒนาเรื่องการทรงตัวได้ว่าสาเหตุเกิดจากส่วนไหนของร่างกาย
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้การใช้งานง่าย และมีปุ่มขนาดใหญ่ ภาพกราฟิกที่ชัดเจนและหน้าจอสัมผัสที่สะดวกต่อการใช้งานของผู้เล่น
 • สร้างแรงบันดาลใจและความสนุกสนานทางปัญญาได้ด้วยโปรแกรมการฝึกที่มีเกมส์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและระบบการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกการทรงตัวที่มีประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ระบบซอฟต์แวร์ HUR SmartTouch สามารถกำหนดหรืออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายให้เหมาะสม ปลอดภัยเฉพาะบุคคลได้
 • การเข้าใช้งานทำได้ง่ายสำหรับทั้งผู้เล่นปกติ และผู้ใช้รถเข็น / วีลแชร์ ด้วยการออกแบบพื้นที่ทางเข้าที่กว้าง และมีราวจับทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ผู้ที่ไม่แข็งแรงได้ทำการทดสอบการทรงตัวได้
 • ระดับความสูงของหน้าจอสัมผัสสามารถปรับระดับได้อย่างอิสระ ทำให้ผู้เล่นมองหน้าจอที่สะดวกและปลอดภัย ในระดับที่เหมาะสมที่สุด
 • ระบบการรายงานที่ครอบคลุมประกอบด้วยภาพกราฟิกที่เข้าใจง่าย ซึ่งช่วยให้การติดตามผลความคืบหน้าของผู้เล่น และสร้างเป้าหมายใหม่ ๆ ให้กับผู้เล่นได้ตลอดการฝึก

รูปแบบซอฟต์แวร์

anydesk00000

การรายงานผล

            เทคโนโลยี HUR SmartBalance เป็นระบบการทดสอบความสมดุลของร่างกาย ฝึกการทรงตัว และรายงานผลขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ ประเมินความพร้อมของร่างกาย หรือความเสี่ยงการล้ม เพื่อออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสม และปลอดภัยโดยอิงจากรายงานผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ ทำให้การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายเกิดประสิทธิภาพที่ดี เหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้งาน โดยยังสามารถใช้ในการออกแบบโปรแกรมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางระบบประสาท การศัลยกรรมกระดูก และการฟื้นฟูการทรงตัวได้

            อุปกรณ์ทดสอบ ประเมินและฝึกการทรงตัวหรือความสมดุลของร่างกาย SmartBalance ใช้งานง่าย และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ของ HUR ได้ พร้อมด้วยกราฟฟิกแสดงผลที่ชัดเจน และปุ่มกดขนาดใหญ่ และโปรแกรมในการทดสอบ การรายงานผลที่ครอบคลุม รวมถึงเกมส์ฝึกการทรงตัวที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และดึงดูดผู้ใช้งานในการใช้โปรแกรมการฝึกการทรงตัว

            มีโปรแกรมการฝึกที่ช่วยปรับปรุงช่วงการเคลื่อนไหว การรักษาเสถียรภาพ และการลดน้ำหนักของผู้ใช้งานผ่านเกมส์ที่ออกแบบมาเพื่อฝึกความจำ และเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว กระตุ้นการทำงานของระบบสมอง โปรแกรมเกมส์ช่วยสร้างความท้าทายในการฝึก เก็บบันทึกคะแนนสูงสุดเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานในการบำบัด และฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ใช้มีแรงจูงใจในการฝึก ระบบการรายงานผลด้วยภาพที่ชัดเจน พร้อมเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายของตัวเองที่เข้าใจง่าย

การฝึกการทรงตัว

มีตัวเลือกที่สามารถปรับตั้งค่าได้เองทำให้ง่ายต่อการสร้างโปรแกรมการฝึกการทรงตัวที่ตรงเป้าหมาย เหมาะสม และปลอดภัยกับแต่ละบุคคล

 • สามารถประเมินสถานะความสมดุลของร่างกายปัจจุบันได้อย่างแม่นยำโดยใช้การเกมที่ช่วยในการรักษาเสถียรภาพมีการโต้ตอบที่สนุกสนาน สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวช่วยป้องกันการล้ม
 • รองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ให้สามารถฝึกได้โดยไม่ต้องลุกจากรถเข็น
 • อุปกรณ์ถูกออกแบบมาทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย มีราวจับเพื่อพยุงตัว พร้อมทางเข้า ออกที่กว้าง
 • การปรับกิจกรรมการฝึกสามารถปรับได้หลากหลายระดับ และง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่

            อุปกรณ์ทดสอบ ประเมินและฝึกการทรงตัวหรือความสมดุลของร่างกาย SmartBalance สามารถประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอรายงานด้วยภาพกราฟฟิกแบบสีที่เข้าใจง่าย และมีข้อมูลมาตรฐานเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน โดยผลการทดสอบ วิเคราะห์และประเมินสามารถใช้เพื่อออกแบบโปรแกรมการฝึกได้อย่างแม่นยำ ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อช่วยแก้ปัญหา จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่มีของแต่ละบุคคล ให้สามารถปรับปรุงความสมดุลของสมรรถภาพร่างกายผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์และประเมินผล

HUR SmartBalance ช่วยประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุจากการล้ม

 • สามารถประเมินสถานะความสมดุลของร่างกายปัจจุบันได้อย่างแม่นยำโดยใช้การทดสอบความเสถียรของ Romberg และ Limit’s
 • วิเคราะห์และประมวลผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมรายงานผลด้วยภาพสีกราฟฟิกที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • มีการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับข้อมูลมาตรฐานให้เห็นเปรียบเทียบ และเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น

            โปรแกรมการฝึกที่มีให้ใน SmartBalance ช่วยปรับปรุงช่วงการเคลื่อนไหว การทรงตัว และการลดน้ำหนักของผู้ใช้ผ่านรูปแบบการฝึกที่เป็นเกม ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยฝึกความจำ และเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แกนกลางลำตัว และกระตุ้นสมอง

            ในแต่ละเกมส์การฝึกใช้ความท้าทาย ทักษะ พร้อมเก็บบันทึกคะแนนสูงสุดโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงดูดผู้ใช้ในการฟื้นฟูบำบัดและเพื่อให้มีแรงจูงใจในการฝึก

ทำการทดสอบ Romberg มาตรฐาน 30 วินาที (ลืมตาและหลับตา) บนพื้นเรียบ และพื้นไม่เรียบ โดยวางแผ่นโฟมบนแท่นสำหรับการทดสอบการทรงตัว
บนพื้นไม่เรียบ

การทดสอบขีดจำกัดของการทรงตัวของคุณโดยทดสอบด้วยการเอนไปด้านหน้า ด้านหลัง
ด้านซ้าย และด้านขวา

            การรายงานและนำเสนอผลการทดสอบด้วยภาพกราฟฟิกที่ชัดเจน และรายงานเปรียบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจได้ง่ายด้านความสามารถ ปัญหา จุดอ่อน ความเสี่ยงด้านการทรงตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจน

การรายงานผล

การรายงาน และติดตามผลความคืบหน้าที่แสดงผลเป็นภาพ ใช้งานง่าย และสร้างแรงบันดาลใจ

 • รายงานผลสรุปด้วยภาพที่อ่านง่ายด้วยผลแบบเรียลไทม์
 • ข้อมูลการฝึก และตัวเลือกการฝึกออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
 • การติดตามความคืบหน้าของคะแนน ทำให้เข้าใจง่ายช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
 • คำแนะนำการฝึกที่ปรับแต่งได้เอง และการเปรียบเทียบผลการทดสอบครั้งก่อน ๆ ทำให้ผู้ใช้งานเห็นการปรับปรุง การพัฒนา และมีแรงจูงใจในการฝึกอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเป็น ASG?

 • คุณภาพสินค้าใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนด์
 • เราออกแบบทุก Solution ด้วยทีมงานวิศวกร และทีมงานติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
 • มีบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015  ใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงมีการ Training การใช้งานเบื้องต้น และดูแลลูกค้าหลังการติดตั้ง การบริการ Onsite Service กรณีสินค้ามีปัญหา หรือบริการ Call Center ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ รวมถึงการบริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าฟรี ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!