google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

TESTING & ASSESSMENT draft

TESTING & ASSESSMENT
เครื่องตรวจวัดและประเมินสมรรถภาพของร่างกาย

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย HUR Balance and Testing การตรวจวัด ทดสอบประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการฝึกออกกำลังกาย ก่อนเริ่มฝึกออกกำลังกาย หรือออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ควรได้รับการทดสอบความแข็งแรง และความสมดุลของผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายเพื่อช่วยพัฒนา เสริมสร้าง ฟื้นฟูสมรรถภาพ

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกาย
ก่อนการฝึกออกกำลังกาย HUR Balance and Testing

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน มวลกระดูก

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ และฝึกความสามารถในการทรงตัว

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ ฝึกระบบประสาทสัมผัส และการทรงตัว  

การฝึกการทรงตัวและความมั่นคงในผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยพักฟื้น และนักกีฬาที่มีความต้องการพิเศษ ช่วยป้องกันการหกล้ม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการเดิน เคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบของร่างกาย เครื่องฝึกและประเมินสมรรถนะการทรงตัว

            เทคโนโลยีการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย หรือ BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) ที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด และแม่นยำ สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล พร้อม Microsoft Windows® Software ในเครื่อง ควบคุมคำสั่งที่หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen) เทคโนโลยี BIA ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 6 (Frequencies) และ 8 ประจุไฟฟ้า(Electrode) แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer) ด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย แสดงผลการวัดครั้งปัจจุบันเทียบกับผลการวัดครั้งที่ผ่านมา รองรับการแสดงผล 14 ภาษา โอนย้ายข้อมูลสะดวกผ่านทาง USB

ทำไมต้องเป็น ASG?

  • คุณภาพสินค้าใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนด์
  • เราออกแบบทุก Solution ด้วยทีมงานวิศวกร และทีมงานติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • มีบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015  ใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงมีการ Training การใช้งานเบื้องต้น และดูแลลูกค้าหลังการติดตั้ง การบริการ Onsite Service กรณีสินค้ามีปัญหา หรือบริการ Call Center ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ รวมถึงการบริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าฟรี ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

นวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกาย
แนวคิดการออกแบบจากงานวิจัยเป็นพื้นฐาน

อุปกรณ์ HUR ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายปีโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ทั่วโลก ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ระบบการจัดการคุณภาพของ HUR จึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2015 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบ การบริการ และการดูแลลูกค้า

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!