google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

TESTING & ASSESSMENT draft

TESTING & ASSESSMENT
เครื่องตรวจวัดและประเมินสมรรถภาพของร่างกาย

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย HUR Balance and Testing การตรวจวัด ทดสอบประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายเป็นส่วนสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการฝึกออกกำลังกาย ก่อนเริ่มฝึกออกกำลังกาย หรือออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ควรได้รับการทดสอบความแข็งแรง และความสมดุลของผู้ใช้งาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายเพื่อช่วยพัฒนา เสริมสร้าง ฟื้นฟูสมรรถภาพ

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ประเมินสมรรถภาพหรือความพร้อมของร่างกายก่อนการฝึกออกกำลังกาย
HUR Balance and Testing

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน มวลกระดูก

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ และฝึกความสามารถในการทรงตัว

เครื่องตรวจวัด วิเคราะห์ ฝึกระบบประสาทสัมผัส และการทรงตัว  

การฝึกการทรงตัวและความมั่นคงในผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยพักฟื้น และนักกีฬาที่มีความต้องการพิเศษ ช่วยป้องกันการหกล้ม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการเดิน เคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

เครื่องตรวจวัดวิเคราะห์มวลกล้ามเนื้อ และองค์ประกอบของร่างกาย เครื่องฝึกและประเมินสมรรถนะการทรงตัว

            เทคโนโลยีการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย หรือ BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) ที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายได้อย่างละเอียด และแม่นยำ สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง และแม่นยำ โดยผ่านการรับรองทางการแพทย์จากยุโรป (MDD Approved, NAWI และClass III) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลองค์ประกอบในร่างกายในเชิงลึกเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลการตรวจวัดย้อนหลังได้เป็นรายบุคคล ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผล พร้อม Microsoft Windows® Software ในเครื่อง ควบคุมคำสั่งที่หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ด้วยระบบสัมผัส (Touch Screen) เทคโนโลยี BIA ให้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ โดยใช้คลื่นความถี่ระดับ 6 (Frequencies) และ 8 ประจุไฟฟ้า(Electrode) แสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์ (Printer) ด้วยรูปแบบทันสมัยเข้าใจง่าย แสดงผลการวัดครั้งปัจจุบันเทียบกับผลการวัดครั้งที่ผ่านมา รองรับการแสดงผล 14 ภาษา โอนย้ายข้อมูลสะดวกผ่านทาง USB

ทำไมต้องเป็น ASG?

  • คุณภาพสินค้าใช้นวัตกรรมเทคโนยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนด์
  • เราออกแบบทุก Solution ด้วยทีมงานวิศวกร และทีมงานติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • มีบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015  ใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงมีการ Training การใช้งานเบื้องต้น และดูแลลูกค้าหลังการติดตั้ง การบริการ Onsite Service กรณีสินค้ามีปัญหา หรือบริการ Call Center ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ รวมถึงการบริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าฟรี ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

นวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกาย
แนวคิดการออกแบบจากงานวิจัยเป็นพื้นฐาน

อุปกรณ์ HUR ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายปีโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ทั่วโลก ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ระบบการจัดการคุณภาพของ HUR จึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2015 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบ การบริการ และการดูแลลูกค้า

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!