google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

HUR SMARTTOUCH HI5 EQUIPMENT draft

HUR SMARTTOUCH HI5 EQUIPMENT
เครื่องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ

HUR เทคโนโลยีเพื่อความแข็งแกร่ง HUR SMARTTOUCH HI5 EQUIPMENT ช่วยให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น

            จากข้อมูล American College of Sports Medicine (ACSM) การฝึกความแข็งแรงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการออกกำลังกายสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุเกิน 65 ปี HUR Hi5 Premium Line เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดของ HUR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกต่างเลือกใช้ สำหรับการออกกำลังกายและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ

            อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงของ HUR SmartTouch Hi5 เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาการออกกำลังกายอย่างชาญฉลาดสำหรับผู้สูงอายุ ในด้านการออกกำลังกายระดับสูง การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อุปกรณ์ออกกำลังกายของ HUR นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานและประสบการณ์การฝึกการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

เพื่อการฝึกการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยพร้อมระบบการปฏิบัติงานในสาขาสิ่งสำคัญคือ:

 • ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการรายงานอัตโนมัติ
 • เทคโนโยลีแรงต้านที่เกิดจากลม ทำให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ
 • แรงต้านเริ่มต้นใกล้ศูนย์และสามารถปรับน้ำหนักแรงต้านเพิ่มขึ้นได้ทีละ 100 กรัม
 • สามารถล็อคองศาการเคลื่อนไหว ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • ผลิตภัณฑ์

  HUR SMARTTOUCH HI5 EQUIPMENT

  HUR PREMIUM LINE EQUIPMENT

  เครื่องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ

  HUR EASY ACCESS EQUIPMENT

  เครื่องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์

  HUR ACTIVE LINE EQUIPMENT

  เครื่องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

  HUR MULTI FUNCTION EQUIPMENT

  เครื่องออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบมัลติฟังก์ชั่น

  เทคโนโลยี HUR

  อุปกรณ์อัจฉริยะด้วยระบบแรงต้านลม

              อุปกรณ์ออกกำลังกาย HUR ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความจริงที่ว่าทุกคนไม่เหมือนกัน ด้วยอายุที่แตกต่างกัน ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน และรวมถึงความสามารถที่แตกต่างกัน อุปกรณ์ HUR จึงถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่หลากหลายกลุ่มทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย นักกีฬาและรวมถึงผู้ใช้วีลแชร์ที่ต้องการออกกำลังกาย ด้วยเครื่องออกกำลังกายรุ่น HUR Easy Access โดยยังสามารถใช้งานในผู้ที่ต้องการฝึกออกกำลังกายโดยไม่ใช้วีลแชร์ได้ด้วย เครื่องออกกำลังกาย HUR ใช้เทคโนโลยีแรงต้านจากลม จึงทำให้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกาย ไร้แรงกระแทก ลดการบาดเจ็บและฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อ กระดูก ผลลัพธ์ที่ได้คือทำให้การออกกำลังกายมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน

  hur-technology-01

  แรงต้านจากลม

              ด้วยเทคโนโลยีแรงต้านจากลมที่ให้น้ำหนักแรงต้านเริ่มต้นเป็นศูนย์ และการปรับน้ำหนักแรงต้านแบบไม่มีขั้นตอน และปรับน้ำหนักแรงต้านได้เพิ่มทีละ 100 กรัม ทำให้สะดวก ง่ายและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานทุกคน เพราะ ได้เลือกน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับร่างกายของผู้ใช้งานแต่ละคน สำหรับเครื่องออกกำลังกายระบบทั่วไป น้ำหนักแรงต้านขั้นต่ำจะเริ่มต้นที่หลายกิโลกรัม (ปอนด์) และการเพิ่มน้ำหนักแรงต้านเพิ่มได้ทีละ 2.5 กิโลกรัม (5.5 ปอนด์) ทำให้การฝึกความแข็งแรงของร่างกายนั้นมีน้ำหนักแรงต้านที่ไม่ เหมาะสม (น้อยเกินไป / มากเกินไป) กับผู้ใช้งานที่แตกต่างกันได้

  image-125

              เครื่องออกกำลังกาย HUR สามารถวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ไอโซเมตริก (Perfomance Recorder) อุปกรณ์สำหรับทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องออกกำลังกาย HUR ทั้งหมดที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบกับเครื่องออกกำลังกาย และให้ผู้เล่นทดสอบออกแรงจนสุดแรง แรงที่ถูกบันทึกไว้สูงสุดจะแสดงผลบนหน้าจออุปกรณ์ทดสอบ

              น้ำหนักแรงต้าน HUR ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความจริงว่าผู้ใช้ แต่ละคนมีความพร้อมของร่างกายที่ไม่เหมือนกัน การปรับค่าน้ำหนักแรงต้านที่ละเอียดและสม่ำเสมอมากขึ้นของ HUR ช่วยลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูกที่เกี่ยวพันกันได้ ด้วยน้ำหนักเริ่มต้นใกล้ศูนย์และสามารถปรับน้ำหนักแรงต้านเพิ่มขึ้นทีละ 100 กรัม

  ข้อดีของการใช้แรงต้านจากลม

              เครื่องออกกำลังกาย HUR ทำงานโดยใช้วิธีการต้านทานซึ่งใช้การส่งกำลังตามธรรมชาติ Natural Transmission™ จำลองการทำงาน/การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างเป็นธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีแรงต้านลม แรงต้านจะทำการปรับตามการสร้างแรงของกล้ามเนื้อตามธรรมชาติของกล้ามเนื้อ

              การทำงานจะถูกนำไปใช้กับกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเลียนแบบการทำงานตามธรรมชาติของกล้ามเนื้อ

  แรงต้านทานถูกปรับตามแรงผลิต

             

  ด้วย HUR ใช้เทคโนโลยีแรงต้านจากลม (Pneumatic Resistance) แรงต้านทานจะถูกปรับตามการผลิตแรง โดยไม่ได้คำนึงถึงความเร็วของการเคลื่อนที่ ทำให้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขณะออกกำลังกายเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ (Natural Transmission™) จึงช่วยลดการบาดเจ็บ ฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูก

  เครื่องยกน้ำหนักเหมาะกับการเคลื่อนไหวที่ช้าและสามารถควบคุมได้ การเพิ่มความเร็วทำให้เกิดแรงเฉื่อยจึงทำให้การรับน้ำหนักของกล้ามเนื้อบิดเบี้ยว อาจส่งผลต่อการบาดเจ็บ ฉีกขาดหรืออักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูก

    เส้นโค้งความต้านทานของอุปกรณ์ HUR แสดงถึงการเคลื่อนไหวในการใช้ความแข็งแรงและความเร็วในการออกกำลังกาย ที่มีความเสถียรต่อเส้นใยของกล้ามเนื้อค่อนข้างสูง ทำให้การออกแรงของกล้ามเนื้อในมัดนั้น ๆ ที่ได้ออกแรงไม่เกิดภาวะการกระตุกหรือการกระชากของกล้ามเนื้อได้

  Relative Force
  Speed
  Leg

  ข้อดีของเครื่องออกกำลังกาย HUR ที่ใช้เทคโนโลยีแรงต้านลม (Pneumatic Resistance)

 • อุปกรณ์ไร้เสียงรบกวน ทำให้ในพื้นที่ติดตั้งไม่มีเสียงรบกวน สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ในหลายพื้นที่
 • ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องออกกำลังกาย HUR ได้อย่างอิสระด้วยตนเอง
 • เครื่องออกกำลังกาย HUR ใช้งานง่าย
 • การปรับน้ำหนักแรงต้านเพิ่มได้ทีละ 100 กรัม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแรงต้านได้อย่างเหมาะสมตามที่ต้องการ
 • น้ำหนักแรงต้านต่ำสุดเริ่มต้นที่ 0 กก. ทำให้อุปกรณ์ HUR สามารถใช้งานเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายได้
 • อุปกรณ์ HUR ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยในทุก ๆ ด้านรวมถึงการส่งผ่านแรงต้านอย่างเป็นธรรมชาติ
 • ให้แรงการเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายเป็นไปอย่างธรรมชาติในทุกความเร็วของการเคลื่อนไหว
 • อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง อุปกรณ์บางตัวสามารถใช้งานได้ 2 ท่าในตัวเดียว เช่น เครื่องออกกำลังกาย Leg Extension / Curl
 • มีตัวจำกัดช่วงการเคลื่อนไหว สามารถระบุได้ว่าการเคลื่อนไหวเริ่มต้นถึงสิ้นสุดในตำแหน่งใด ทำให้การฟื้นฟูร่างกายมีความปลอดภัย
 • ด้วยเทคโนโลยีแรงต้านจากลม (Pneumatic Resistance) ให้แรงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดแรงกระแทก ทำให้มีความ Soft & Safe ขณะเคลื่อนไหวออกกำลังกาย
 • เครื่องออกกำลังกาย HUR ให้การทำงานของกล้ามเนื้อทั้ง 2 รูปแบบของการออกแรง คือ การออกแรงไป (กล้ามเนื้อหดตัว) และการต้านแรงกลับ (กล้ามเนื้อยืดออก) สามารถทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ด้วยอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Isometric)
 • hur2-1

  ทำไมต้องเป็น ASG?

  • คุณภาพสินค้าใช้นวัตกรรมเทคโนยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนด์
  • เราออกแบบทุก Solution ด้วยทีมงานวิศวกร และทีมงานติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • มีบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015  ใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงมีการ Training การใช้งานเบื้องต้น และดูแลลูกค้าหลังการติดตั้ง การบริการ Onsite Service กรณีสินค้ามีปัญหา หรือบริการ Call Center ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ รวมถึงการบริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าฟรี ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

  นวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกาย
  แนวคิดการออกแบบจากงานวิจัยเป็นพื้นฐาน

  อุปกรณ์ HUR ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายปีโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ทั่วโลก ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ระบบการจัดการคุณภาพของ HUR จึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2015 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบ การบริการ และการดูแลลูกค้า

  ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
  เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

  error: Content is protected !!