google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ศูนย์ Wellness Center draft

ศูนย์ Wellness Center

ASG อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้ที่รักษ์สุขภาพ และต้องการมีสุขภาพดีในระยะยาว

เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา การออกกำลังกายรูปแบบใหม่ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เป็นนวัตกรรมแรงต้านที่เกิดจากลม ช่วยให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อ หัวใจ หลอดเลือด และความสมดุลของร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี โดยใช้เทคโนโลยีการออกกำลังกายชั้นนำระดับโลกจากประเทศฟินแลนด์ รวมถึงการแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละบุคคล  ป้องกันร่างกายจากโรคต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในระยะยาว และการมีสุขภาพที่ดี

ASG SOLUTIONS

ประโยชน์ที่ได้รับในการบริหารจัดการและการดูแลศูนย์ Wellness Center

อุปกรณ์และเทคโนโลยีของ ASG ช่วยให้ศูนย์ Wellness Center ของคุณสร้างแนวคิดด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความมุ่งมั่นขององค์กรในด้านการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

สร้างความคิดริเริ่มด้านสุขภาพที่สร้างผลลัพธ์

โซลูชั่นการออกกำลังกายของ ASG ช่วยให้การฝึกการออกกำลังกายนั้นสร้างความแตกต่าง และความเป็นเลิศด้วยอุปกรณ์และโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงที่เป็นเอกลักษณ์

การมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ

ด้วยระบบ HUR SmartTouch ของเรา ทำให้การฝึกการออกกำลังกายเป็นไปอย่างอิสระ  มีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง อย่างสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีของ HUR ช่วยให้ผู้ดูแลศูนย์สามารถบริหารจัดการศูนย์ได้ง่าย สะดวก ด้วยโปรแกรมการฝึกการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ  ที่สามารถติดตามความคืบหน้าในการฝึกของแต่ละบุคคล  พร้อมติดตามผลได้โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยประหยัดทรัพยากรของพนักงาน  ลดความยุ่งยากและซับซ้อนด้านเอกสาร และการฝึกสอนหรือการดูแลลูกค้า

การบริหารจัดการและการเพิ่มจำนวนของผู้เข้าใช้บริการ

ผู้ให้บริการศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีแนวคิดในการพัฒนาศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังเติบโตกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ “ของคนรุ่นต่อไป” สำหรับผู้สูงวัย แผนการดำเนินการในเชิงรุก โดยการนำโปรแกรมสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้สูงอายุ และโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแรงในผู้สูงอายุแบบเชิงรุก ด้วยการจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับในปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญของประชากรสูงอายุในประเทศไทย

การเข้าใช้บริการ

สำหรับผู้จัดการหรือพนักงานผู้ดูแลภายในศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนั้น การดูแลสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ และการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ามาใช้บริการ โดยในแต่ละวันอาจจะมีการเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะใช้ระบบที่ทันสมัยเข้ามาบริหารจัดเพื่อให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ยังคงสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการเป็นสมาชิกใหม่ และเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้เป็นศูนย์กลางเพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับสำหรับผู้เข้าใช้บริการศูนย์ Wellness Center

โซลูชั่นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับศูนย์ Wellness Center ด้วยเทคโนโลยีจากฟินแลนด์ HUR ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 30 ปี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและศูนย์วิจัยด้านสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์

การจัดการโรค

การฝึกความแข็งแรงอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการโรค
            ด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ของ HUR สามารถช่วยให้การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่ากาย ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคในระยะยาว และการมีสุขภาพที่ดี

ป้องกันการล้ม
            การฝึกความแข็งแรงและการทรงตัวช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการหกล้มและบาดเจ็บในผู้สูงอายุได้เป็นอย่างมากจากการศึกษาพบว่าโปรแกรมการฝึกแบบมีแรงต้านทานโดยใช้อุปกรณ์ HUR บวกกับการฝึกการทรงตัว ได้ลดอัตราการหกล้มลง 55% 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
• ลดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของวัย
• เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับอายุในองค์ประกอบร่างกาย
• ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขทางจิตใจและสังคม
• การจัดการโรคเรื้อรัง
• ลดความเสี่ยงของความพิการทางร่างกาย
• เพิ่มอายุให้ยืนยาว
• เพิ่มมวลกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
• ลดโอกาสการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

ทำไมต้องเป็น ASG?

  • คุณภาพสินค้าใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนด์
  • เราออกแบบทุก Solution ด้วยทีมงานวิศวกร และทีมงานติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • มีบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015  ใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงมีการ Training การใช้งานเบื้องต้น และดูแลลูกค้าหลังการติดตั้ง การบริการ Onsite Service กรณีสินค้ามีปัญหา หรือบริการ Call Center ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ รวมถึงการบริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าฟรี ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ASG Innovation Center For Active Living

การให้บริการของเราจะให้ความสำคัญในการให้บริการ 4 กระบวนการดังต่อไปนี้

  1. กระบวนการตรวจวัด ประเมินความพร้อมร่างกาย เพื่อให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาใช้บริการมีความพร้อม มีปัญหา มีความเสี่ยงใน ด้านใด หรือมีความต้องการหรือเป้าหมายอย่างไร
  2. กระบวนการออกแบบหรือแนะนำการฝึกออกกำลังกาย เพื่อให้คำแนะนำ หรือออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย รวมถึงการเลือกใช้ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับแต่ละบุคคล
  3. กระบวนการฝึกหรือการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ฝึกออกกำลังกายหรือผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เหมาะสมและมี ความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการฝึกออกกำลังกาย
  4. กระบวนการตรวจ ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกออกกำลังกาย เพื่อจะได้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆ ของแต่ละ บุคคลว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความก้าวหน้าอย่างไร หรือต้องแนะนำหรือปรับเปลี่ยนการฝึกอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้การออกกำลังกาย เป็นไปตามเป้าหมายของผู้ฝึก และเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

นวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกาย แนวคิดการออกแบบจากงานวิจัยเป็นพื้นฐาน

อุปกรณ์ HUR ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายปีโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ทั่วโลก ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ระบบการจัดการคุณภาพของ HUR จึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2015 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบ การบริการ และการดูแลลูกค้า

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!