google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ASG Wellness & Innovation ร่วมกับ Chersery home ( เฌ้อสเซอรี่ โฮม ) ได้เข้าร่วมงานขอพลัง Spirit ปศส. คืนสู่เหย้า ปศส.22 ปี ใต้ร่ม ปศส. เดียวกัน

งานขอพลัง Spirit ปศส. คืนสู่เหย้า ปศส.22 ปี ใต้ร่ม ปศส. เดียวกัน ของ Chersery home ( เฌ้อสเซอรี่ โฮม )

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ASG Wellness & Innovation ร่วมกับ Chersery home ( เฌ้อสเซอรี่ โฮม )ได้เข้าร่วมงานขอพลัง Spirit ปศส. คืนสู่เหย้า ปศส.22 ปี ใต้ร่ม ปศส. เดียวกัน ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ ห้องแกรนด์บอลรูม
โดย ASG ได้นำอุปกรณ์ HUR SmartBalance เทคโนโลยีตรวจวัดประเมิน และฝึกสมรถะการทรงตัวป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ จากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งใช้หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในการทดสอบสามารถประเมินสถานะความสมดุลของร่างกายปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ นำไปให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากที่ได้เข้ามาทดลองใช้อุปกรณ์

error: Content is protected !!