ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบร่างกาย

นวัตกรรม และเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพ วิเคราะห์ ประเมิน องค์ประกอบของร่างกาย เพื่อคัดกรองสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย
พร้อมสรุปผลการประเมินสุขภาพในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ

Slider

เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายแบบแยกส่วน หรือเครื่องตรวจสุขภาพ สำหรับคนรักสุขภาพ จากประเทศญี่ปุ่น ที่มาพร้อมเทคโนโลยี BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) ที่วิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

Slider