google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจ

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

เครื่องทดสอบสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย คือเครื่องมือที่ประสิทธิภาพและนวัตกรรม
ที่ช่วยตรวจเช็ค วิเคราะห์ เก็บข้อมูล เพื่อประเมิน และหาทางป้องกันการทำงานของหัวใจที่เต้นผิดปกติขณะออกกำลังกาย

NEW! HUR POWER TARGET AND RANGE OF MOTION – copy

เครื่องทดสอบสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย คือเครื่องมือที่ประสิทธิภาพและนวัตกรรม
ที่ช่วยตรวจเช็ค วิเคราะห์ เก็บข้อมูล เพื่อประเมิน และหาทางป้องกันการทำงานของหัวใจที่เต้นผิดปกติขณะออกกำลังกาย

previous arrow
next arrow

เครื่องทดสอบสมรรถภาพของหัวใจขณะ
ออกกำลังกาย

เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Test เครื่องมือในการวิเคราะห์ และวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ในกระบวนการทดสอบ และประเมินร่างกาย ผลิตภัณฑ์์ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยเฉพาะ ทำให้การวินิจฉัย รวมถึงการรักษาให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และเหมาะสม โดยไม่ต้องใช้รังสีกัมมันตภาพรังสี ที่ทำให้ไม่เป็นอันตรายกับผู้ทดสอบ

อุปกรณ์เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจ ประกอบด้วย

 • 1. เครื่องลู่วิ่ง
 • 2. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนัติ
 • 3. ชุดควบคุมการทำงาน

 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 • มีขนาดของสายพานสำหรับใช้เดิน 51 x 160 เซนติเมตร
 • รองรับน้ำหนักผู้ทดสอบได้สูงถึง 227 กิโลกรัม
 • ปรับความเร็วของสายพานได้ตั้งแต่ 0.2 – 24.0 กม./ชม.
 • สามารถปรับระดับความเร็วเพิ่มได้ทีละ 0.1 กม./ชม.
 • ปรับความชันได้ตั้งแต่ 0 – 25 เปอร์เซ็นต์
 • มีปุ่มฉุกเฉินสองตำแหน่ง 2 รูปแบบ คือ แบบปุ่มกดฉุกเฉิน และแบบสายที่ติดตัวผู้ทดสอบ
 • มีราวสำหรับยึดจับ ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง เพื่อความปลอดภัยขณะเล่น รวมถึงการเข้า – ออกเครื่อง
 • จอแสดงผลเครื่องวัดความดันโลหิต ขนาด 7 นิ้ว แบบ LCD
 • จอแสดงผลชุดควบคุมการทำงาน ขนาด 22 นิ้ว แบบ LCD
 • สามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้ออกมาในรูปแบบกระดาษขนาด A4

          ระบบการทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย ได้ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ ECG ของ GE Marquette ™ เพื่อเป็นตัวช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ที่ได้ผลการประเมินที่มีความแม่นยำ และได้ผลที่รวดเร็ว รวมถึงการใช้งานง่ายของระบบการทดสอบ และเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการรักษาอาการได้ถูกต้อง และเหมาะสม

error: Content is protected !!