google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

          เปิดศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ อาคารกรมการแพทย์ เป็นศูนย์ให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ ในการฝึกร่างกาย เพื่อให้ร่างกายของผู้เข้ารับการฝึก มีความแข็งแรง ทั้งทางด้านหัวใจ ปอด หลอดเลือด และกล้ามเนื้อ ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

          ปัจจุบันประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวน และสัดส่วนต่อประชากรทั้งหมดทำให้ลักษณะและวิธีการให้บริการสุขภาพต้องมีการปรับไปจากเดิมผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังอยู่หลายโรค ทำให้ต้องใช้ยาเป็นประจำอยู่หลายขนาน ซึ่งนอกจากนี้จะสิ้นเปลืองจากราคายาที่มักต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว ผลข้างเคียงจากการใช้ยายังมีโอกาสสร้างความผิดพลาดทางการแพทย์ที่ส่งผลเสียมากขึ้นไปอีก มีหลักฐานจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าการนำการออกกำลังกายมาใช้ ทางการแพทย์ร่วม กับระบบ Personal Health care Management นอกจากจะให้ผลในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแล้วยังมีผลทั้งเชิงการรักษา และการฟื้นฟูสภาพจากโรคหรือภาวะเสื่อมสุขภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุอีกด้วย

          ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุกรมการแพทย์ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอเป็นตัวอย่างรูปแบบบริการสาธารณสุขนอกโรงพยาบาลมาเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สังคมเมือง ที่มีศักยภาพได้พิเคราะห์พิจารณาต่อยอดในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมเมืองของตนต่อไป

          ทั้งนี้ได้แสดงผลการศึกษาเทคโนโลยีการออกกำลังกายของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการชะลอวัยโดยอาศัยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่ประสบความสำเร็จในหลายประเทศมาจัดแสดงโดยศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุจะประสานกับผู้ที่มีความสนใจเพื่อความร่วมมือหารูปแบบบริการที่เหมาะสมไปดำเนินการ ในรูปแบบของ Social Franchising ที่ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุุ อาคารกรมการแพทย์ ซอยกระทรวงสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี

          ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ได้นำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เครื่องออกกำลังกายจากประเทศฟินแลนด์ ที่สามารถช่วยชะลอความแก่ให้ได้ผลดีเยี่ยม ไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเดียว มีการนำเอาเทคโนโลยีระบบดิจิตอลเข้ามาร่วมด้วยเพื่อช่วยในการเก็บ หรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ว่าแต่ละคนเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหน ต้องใช้น้ำหนักกี่กิโลกรัม

          ศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่แตกต่างจากการออกกำลังกายที่อื่น เนื่องจากเครื่องออกกำลังกายนี้เป็นเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดจากฟินแลนด์ เป็นนวัตกรรมในการชะลอความแก่ที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุด โดยอาศัยการออกกำลังกายที่มีหน้าจอช่วยควบคุมร่างกายทุกระบบทั้งหัวใจ ความดัน และการสร้างความสมดุลของร่างกาย มีการเก็บสถิติ บันทึกตั้งแต่เริ่มต้นไปเรื่อยๆจนร่างกายมีการพัฒนาขึ้น ถือเป็นเทคโนโลยีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อที่ประสบผลสำเร็จในหลายประเทศ

error: Content is protected !!