google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เกี่ยวกับเรา draft

เกี่ยวกับเรา

          ASG Wellness & Innovation Co., Ltd. ผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีในระยะยาว ทั้งแบบ (Indoor) และ(Outdoor) จากหลากหลายประเทศ สหรัฐอเมริกา,ยุโรป และเอเชีย บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive Authorized Partner จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “HUR” จากประเทศฟินแลนด์ เพื่อจัดจำหน่าย และการให้บริการในประเทศไทยอย่างครบวงจร

          HUR เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารเละฟื้นฟูกล้ามเนื้อ (เฉพาะส่วน) โดยใช้แรงต้านที่เกิดจากลม (Pneumatic Resistance) ที่จะช่วยให้การเคลื่อน ไหว การยืดและคลายของกล้ามเนื้อ เป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุด (Natural Transmission) มีความเบา นุ่ม และมีความปลอดภัยสูง (Soft & safe) เหมาะสำหรับการออกกำลังกายของผู้สูงวัย และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดีในระยะยาว

นโยบายคุณภาพ

“ASG เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกกำลังกายที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

HUR ผลิตจากประเทศฟินแลนด์ โดยใช้การออกแบบที่ทันสมัยของสแกนดิเนเวีย และมีการติดตั้งมากกว่า 10,000 แห่ง
ที่จำหน่ายในกว่า 30 ประเทศใน 5 ทวีป

ASG SOLUTIONS

ผู้ใช้งาน

รองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่หลากหลายกลุ่มทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย นักกีฬาและรวมถึงผู้ใช้วีลแชร์ มีความปลอดภัยและใช้งานง่าย สามารถติดตามความคืบหน้าของการออกกำลังกายได้

เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์

ผู้ดูแลศูนย์สามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายของผู้ใช้ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อความปลอดภัยสูงสุด มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลของการใช้งานเช่น จำนวนผู้มาใช้บริการภายในศูนย์ จำนวนการใช้งานอุปกรณ์และผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีของผู้ใช้งาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ทำไมต้องเป็น ASG?

  • เราออกแบบทุก Solution ด้วยทีมงานวิศวกร และทีมงานติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์เพื่อความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
  • มีบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2015  ใส่ใจทุกรายละเอียด รวมถึงมีการ Training การใช้งานเบื้องต้น และดูแลลูกค้าหลังการติดตั้ง การบริการ Onsite Service กรณีสินค้ามีปัญหา หรือบริการ Call Center ให้คำปรึกษา และคำแนะนำ รวมถึงการบริการตรวจเช็คซ่อมสินค้าฟรี ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ASG Innovation Center For Active Living

การให้บริการของเราจะให้ความสำคัญในการให้บริการ 4 กระบวนการดังต่อไปนี้

  1. กระบวนการตรวจวัด ประเมินความพร้อมร่างกาย เพื่อให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาใช้บริการมีความพร้อม มีปัญหา มีความเสี่ยงใน ด้านใด หรือมีความต้องการหรือเป้าหมายอย่างไร
  2. กระบวนการออกแบบหรือแนะนำการฝึกออกกำลังกาย เพื่อให้คำแนะนำ หรือออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย รวมถึงการเลือกใช้ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับแต่ละบุคคล
  3. กระบวนการฝึกหรือการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ฝึกออกกำลังกายหรือผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เหมาะสมและมี ความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการฝึกออกกำลังกาย
  4. กระบวนการตรวจ ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกออกกำลังกาย เพื่อจะได้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่างๆ ของแต่ละ บุคคลว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความก้าวหน้าอย่างไร หรือต้องแนะนำหรือปรับเปลี่ยนการฝึกอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้การออกกำลังกาย เป็นไปตามเป้าหมายของผู้ฝึก และเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

นวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกาย แนวคิดการออกแบบจากงานวิจัยเป็นพื้นฐาน

อุปกรณ์ HUR ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายปีโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ทั่วโลก ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ระบบการจัดการคุณภาพของ HUR จึงได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2015 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบ การบริการ และการดูแลลูกค้า

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ ASGwellness & Innovation

ASG Wellness ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมร่วมกับ รพ.ซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ในงาน งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 THAILAND [email protected]

อ่านเพิ่มเติม…

ASG Wellness ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ในงาน Thailand International Health Expo 2022

อ่านเพิ่มเติม …

บริษัท เอเอสจี เวลส์เนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ นำนวัต…

ASG Wellness ร่วมกับ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์”

อ่านเพิ่มเติม …

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!