google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เครื่องออกกำลังกาย เพื่อการฟื้นฟู เสริมสร้างกล้ามเนื้อ

เครื่องออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก ที่มีการยืดหรือหดตัวของกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด
ซึ่งจะช่วยลดเเรงกระเเทก และการบาดเจ็บหรือการฉีกขาดและอักเสบของกล้ามเนื้อ

Slider
Slider