google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ให้แก่นายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ให้แก่นายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคกล่าวว่า พิธีในวันนี้เป็นการมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร เช่น ผู้ที่ช่วยชีวิตคน และประเภทที่ 2 ผู้บริจาคทรัพย์สินให้แก่กรุงเทพมหานคร เช่น บริจาคครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริจาคเงิน หรือบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเป็นหมู่คณะ เป็นต้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวอีกว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทุกท่าน คุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญ ทรงคุณค่า และน่าภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล “ขอให้ทุกท่านดำรงรักษาความดีให้คงอยู่ตลอดไป และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครตลอดจนประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า เข้มแข็ง เป็นสังคมที่น่าอยู่และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป”

แหล่งที่มา :

#Smart wellness gym #Smartwellnessgym #wellness #gym #HUR #ASG Wellness #ASGWellness #ASD #เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ #เครื่องออกกำลังกายASD #แรงต้านลม #ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ #smartbalance #ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ #เครื่องทดสอบการทรงตัว #วิเคราะห์การทรงตัว #ศูนย์สุขภาพ #ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษา #wellnesscenter #ลู่วิ่งไฟฟ้า #ลู่วิ่งเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ #ลู่วิ่งออกกำลังกาย #จักรยานเอนปั่น #ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย #เครื่องทดสอบสมรรถนะการทรงตัว #ป้องกันล้ม #เครื่งออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ #วีลแชร์ #senso #เครื่องฝึกระบบสมอง #huroffload #เครื่องช่วยพยุง #เครื่องช่วยฝึกเดิน #เครื่องพยุงเดิน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!