google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในงาน “WHB แคร์คุณ” ณ วัดสุวรรณาราม ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากรหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในงาน “WHB แคร์คุณ” ณ วัดสุวรรณาราม ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 6.00 – 13.00 น. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากรหน่วยงานและประชาชนทั่วไป โดยภายในงานบูธของ บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้มีบริการตรวจวัดวิเคราะห์ และฝึกสมรรถนะการทรงตัว HUR Smart Balance เพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากประเทศฟินแลนด์ และบริการตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย (Tanita)

โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในด้านธุรกิจสุขภาพ และการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง นอกจากตรวจสุขภาพพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีการให้ความรู้เบื้องต้นด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติต่อไป

#Smart wellness gym #Smartwellnessgym #wellness #gym #HUR #ASG Wellness #ASGWellness #ASD #เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ #เครื่องออกกำลังกายASD #แรงต้านลม #ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ #smartbalance #ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ #เครื่องทดสอบการทรงตัว #วิเคราะห์การทรงตัว #ศูนย์สุขภาพ #ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษา #wellnesscenter #ลู่วิ่งไฟฟ้า #ลู่วิ่งเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ #ลู่วิ่งออกกำลังกาย #จักรยานเอนปั่น #ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย #เครื่องทดสอบสมรรถนะการทรงตัว #ป้องกันล้ม #เครื่งออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ #วีลแชร์ #senso #เครื่องฝึกระบบสมอง #huroffload #เครื่องช่วยพยุง #เครื่องช่วยฝึกเดิน #เครื่องพยุงเดิน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!