google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้บริการร่วมกับกองแผนงาน กรมอนามัย ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนบนผืนแผ่นดินไทย และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ในระหว่างวันที่ 9 – 10  สิงหาคม 2566 บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับกองแผนงาน กรมอนามัย ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนบนผืนแผ่นดินไทย และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”  ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และ นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวรายงาน

          โดยในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “Challenges as Catalysts: The DoH’s Approach to Advancing the Well-Being of the Population” โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย อีกทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. กลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ

2. กลุ่มภารกิจอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. กลุ่มภารกิจสร้างความรอบรู้และลดปัจจัยเสี่ยงจากภัยสุขภาพ

          นอกจากนี้ในงาน ทาง ASG ได้มีส่วนร่วมนำเสนอกิจกรรมในการให้บริการตรวจวัด ประเมิณ และวิเคราะห์การทรงตัว เพื่อป้องการหกล้ม ด้วยเครื่อง HUR SmartBalance เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งโซลูชั่นการฝึกความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนฺด์ ที่ได้รับการออกแบบเทคโนโลยีตามผลวิจัย ว่ามีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ประกอบด้วย HUR Adduction / Abduction เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน และสะพก และ HUR Abdomen / Back เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง และหลัง

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชั้นนำในการออกกำลังกายเชิงการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุ มีส่วนช่วยสร้างความสมดุลย์ในการทรงตัว ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้ม ช่วยให้การลุก-นั่ง และการเดินของผู้สูงอายุ ให้เป็นไปด้วยความมั่นคง แข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!