google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เคล็ดลับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

เคล็ดลับการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยให้การออกกำลังกายมีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้สูงอายุ

1. ระยะเวลาในการออกกำลังกาย ควรอยู่ในช่วง 20-30 นาทีโดยแบ่งเป็นช่วงอบอุ่นร่างกาย ประมาณ 5-10นาที ช่วงออกกำลังกาย ไม่ต่ำกว่า 12 นาที และช่วงวอร์มดาวหลังออกกำลังกายประมาณ 5-10 นาที เวลาในแต่ละช่วงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

2. ความบ่อย หรือความถี่ในการออกกำลังกาย การออกกำลังกายในช่วงเริ่มต้นควรออกอย่างน้อย 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือออกกำลังกายวันเว้นวัน เพื่อให้กล้ามเนื้อได้พัก เมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้แล้วก็สามารถเพิ่มเป็น 4 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์

3. ความหนักของการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายที่ความหนักร้อยละ 60 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของแต่ละบุคคล และไม่ควรเกินร้อยละ 85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของแต่ละบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ

4. การเลือกชนิดของการออกกำลังกายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ ต้องหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องใช้แรงปะทะ หรือกีฬาที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ของประสาทสูง เพราะอาจทำให้ร่างกายได้รับอันตราย หรือเกิดการบาดเจ็บได้ หากมีโรคประจำตัวควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายให้ได้ครบครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย จะช่วยฝึกกล้ามเนื้อ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย ช่วยการเคลื่อนไหวและการทรงตัวดีขึ้น

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!