google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชม เทคโนโลยีเเรงต้านลม ที่ผสมผสานกับเครื่องออกกำลังกาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชม เทคโนโลยีเเรงต้านลม ที่ผสมผสานกับเครื่องออกกำลังกาย อาจารย์ และคณะนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท นวัตกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมศูนย์รวมนวัตกรรมออกกำลังกาย ASG wellness & innovation

“สุขภาพดี” คำฮิตติดหู มาแรงในปี 2020

โดยเฉพาะสิ้นปีนี้สังคมไทยกำลังจะก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นเทรนด์สุขภาพในปีจึงเน้นการนำนวัตกรรม มาใช้ร่วมกับการเสริมสร้างสุขภาพ ให้เกิด เทรนด์ “อายุยืนด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี”

ผู้คนสุขภาพดีอายุยืน สามารถใช้ร่างกายได้ดีในวัยที่อายุเพิ่มมากขึ้น สามารถทํางานและช่วยเหลือตัวเองได้ โดยได้หันมาให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ และการออกกำลังกาย เนื่องจากตระหนักว่าการมีอายุยืนแต่อุดมไปด้วยโรคเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนา เพราะจะเป็นภาระต่อครอบครัวและ สังคม การอายุยืนแล้วไม่มีโรคเป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยต่างโหยหา

                คณะนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโท นวัตกรรมธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงมองเห็นความสำคัญเกี่ยว สังคมผู้สูงอายุ

                ASG Wellness & innovation ผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ได้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อที่มีเทคโนโลยี แรงต้านที่เกิดจากลม เพื่อตอบโจทย์ด้านผลลัพธและเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขั้นสูงสุดของสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้า

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!