google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

หากผู้สูงวัยขาดโปรตีนจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

หากผู้สูงวัยขาดโปรตีนจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย วันนี้ ASG มีข้อมูลสุขภาพดี ๆ เกี่ยวกับการทานโปรตีนของผู้สูงอายุมาฝากทุกท่านค่ะ เพราะถ้าร่างกายของผู้สูงอายุได้รับโปรตีนไม่เพียงพออาจจะส่งผลต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

ผู้สูงวัยทานโปรตีนต่อ 1 วัน เท่าไหร่ถึงจะพอ

แม้ว่าคำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่โดยทั่วไปคือให้บริโภคโปรตีน 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อวัน (0.8 g/kg/day) ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ควรได้รับโปรตีน 1 g/kg/day เมื่อคุณมีอายุมากขึ้น (มากกว่า 70) ประสิทธิภาพในการนำโปรตีนจากอาหารมาใช้ และเก็บสะสมนั้นน้อยลง – ความอยากอาหารของคุณอาจลดลง ดังนั้นคุณอาจต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอ

หากผู้สูงวัยขาดโปรตีนจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

ดังที่กล่าวมาข้างต้น โปรตีนมีส่วนช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพราะส่วนสำคัญในการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่แค่กระดูกไขข้อเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่บังคับให้ร่างกายเคลื่อนไหวซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น การสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นอาจทำให้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ เมื่อเกิดการบาดเจ็บร่างกายจะใช้เวลานานในการฟื้นฟูร่างกายให้เป็นปกติ

โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ

ข้อระวังในการรับประทานโปรตีนในผู้สูงอายุ

สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง ควรระวังการได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดหนังมัน กุนเชียง หมูยอ และไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์หรือโปรตีนในปริมาณมากก่อนนอนเพราะจะทำให้ไม่สบายท้อง และนอนไม่หลับ นอกจากนี้การรับประทานโปรตีนจำนวนมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกาย โดยมีผลให้การทำงานของไตมากขึ้น เนื่องจากในผู้สูงอายุ การทำงานของไตจะลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับวัยหนุ่มสาว แต่การขาดโปรตีนในผู้สูงอายุ เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้เกิดอาการบวม คันผิวหนัง, อ่อนเพลีย และมีภูมิต้านทางลดลง ดังนั้นทางเลือกที่ดีคือควรรับประทานโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะร่วมกับสารอาหารอื่นๆ ในมื้ออาหารทุกมื้อ

ผู้สูงวัยควรทานโปรตีนต่อวันปริมาณเท่าไหร่

นอกจากนี้ผู้ดูแลควรดูแลให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจำเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เคลื่อนไหวร่างกาย มีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย อยากอาหาร รวมทั้งช่วยชะลอการฝ่อของกล้ามเนื้อได้อีกทางด้วย

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!