google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกและออกกำลังกายทางการแพทย์ ณ บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยคุณสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับ แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์ รองผู้อำนาวยการ(ด้านก่อนผู้สูงอายุ)และคณะบุคลากร ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกและออกกำลังกายทางการแพทย์ พร้อมรับฟังบรรยายข้อมูลและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ HUR

ภาพรวมกิจกรรม

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=534498268866242&set=pcb.534499128866156

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!