google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ออฟฟิศซินโดรม ภัยร้ายใกล้ตัวมนุษย์เงินเดือน

ออฟฟิศซินโดรม ภัยร้ายใกล้ตัวมนุษย์เงินเดือน

                ออฟฟิศซินโดรม ภัยร้ายใกล้ตัวมนุษย์เงินเดือน กลุ่มอาการปวด เมื่อย คอ บ่า หลัง เป็นปัญหาสุขภาพทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มีสาเหตุจากอยู่ในลักษณะท่าทางเดิมนาน และพฤติกรรมในการทำกิจกรรม หรือ ลักษณะงาน  โดยส่วนใหญ่อาการปวดเหล่านี้มักจะเกิดในช่วงวัยทำงาน  โดยเฉพาะรูปแบบงานที่ทำในออฟฟิศ  เช่น อยู่ในลักษณะท่าทางในท่าก้ม  ระยะในการทำงานมากกว่า 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ทำให้มีอาการเกร็งตึงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอ  บ่า  และหลัง เมื่อปล่อยนานขึ้นจะมีปวดร้าวขึ้น ศีรษะ กระบอกตา และชาลงแขน นิ้วมือ  ขา และเท้า  หายใจติดเพราะปอดและกะบังลมถูกเบียดรัด   อาการเหล่านี้ทางการแพทย์ เรียกว่า “Upper Cross Syndrome”  ซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ หน้าอก และ หลัง ทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสองด้านไม่สมดุลกัน ทำให้มีลักษณะท่าทาง คางยื่น สะบักเคลื่อนที่มาข้างหน้า  หลังค่อม  และ ไหล่ห่อ

                ซึ่งสามารถลดอาการปวดตึงได้โดย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน  ระหว่างการทำงานพัก  5-10 นาที ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย และ ออกกำลังกายเพิ่มเติม  เช่น  ยืดกล้ามเนื้ออก ค้างไว้ 15 วินาที  ยืดกล้ามเนื้อบ่าค้างไว้ 10 วินาที    เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อสะบักและหลัง  ออกกำลังกล้ามเนื้อคอโดย หลังพิงกำแพงแล้วกดคอชิดอก  ค้างไว้ 10 วินาที

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!