google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เครื่องออกกำลังกายอัจฉริยะ ที่ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ASG Wellness & Innovation

ASG Wellness & Innovation ขอขอบพระคุณ คุณชาลอต โทณวณิก และทีมงานทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายอัจฉริยะ ณ ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

เป็นศูนย์ต้นแบบการออกกำลังกายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่ จากหลากหลายประเทศ ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเซีย เพื่อนำมาจัดแสดงให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ ได้มาเรียนรู้และทดองใช้งานทั้งที่เป็นแบบ Indoor และ Outdoor ซึ่งมีหลากหลายประเภทอุปกรณ์ ดังนี้

– อุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกส่วนบน ส่วนกลางลำตัว และส่วนล่าง)
– อุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารหัวใจและหลอดเลือด Cardio (จักรยานนั่งเอนปั่น / ยืนปั่น และอุปกรณ์ลู่วิ่ง หรือเดินวงรี)
– อุปกรณ์ตรวจวัดประเมินร่างกายต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์ตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ อุปกรณ์ตรวจวัด วิเคราะห์และฝึกสมรรถนะการทรงตัว

ศูนย์รวมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของเรา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านความรู้ สินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ HUR ซึ่งเราได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Authorized Sole Disrtibutor จากเจ้าของผลิตภัณฑ์รายเดียวในประเทศไทย ที่มีอุปกรณ์ให้ได้ทดลองใช้อย่างครบครัน เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ หรือลูกค้าที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมเทคโนโลยี และทดลองใช้อุปกรณ์ โดยการให้บริการของเราจะให้ความสำคัญในการให้บริการ 4 กระบวนการดังต่อไปนี้

1) กระบวนการตรวจวัด ประเมินความพร้อมร่างกาย เพื่อให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาใช้บริการมีความพร้อม มีปัญหา มีความเสี่ยงในด้านใด หรือมีความต้องการหรือเป้าหมายอย่างไร
2) กระบวนการออกแบบหรือแนะนำการฝึกออกกำลังกาย เพื่อให้คำแนะนำ หรือออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกาย รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยกับแต่ละบุคคล
3) กระบวนการฝึกหรือการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ฝึกออกกำลังกายหรือผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุดในระหว่างการฝึกออกกำลังกาย
4) กระบวนการตรวจ ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกออกกำลังกาย เพื่อจะได้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีความก้าวหน้าอย่างไร หรือต้องแนะนำหรือปรับเปลี่ยนการฝึกอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้การออกกำลังกายเป็นไปตามเป้าหมายของผู้ฝึก และเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

 ​โทร​ 02-416-1666

line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด @asgwellness.com

 FaceBook : https://www.facebook.com/asgwellness/

 Youtube Channel : https://youtube.com/channel/

 Website  : http://www.asgwellness.com/

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!