google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม และออกบูธให้บริการร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีในงานการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อพิชิตสุขภาพดี ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี และในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟฺสไตล์ชลบุรี (พื้นที่ลานศูนย์อาหาร Food Park) จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี และในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟฺสไตล์ชลบุรี (พื้นที่ลานศูนย์อาหาร Food Park)  จ.ชลบุรี   บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม และออกบูธให้บริการร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรีในงานการประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อพิชิตสุขภาพดี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อพิชิตสุขภาพดี ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยผู้สูงอายุ) เป็นประธานในการประชุมฯ และนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6  กล่าวรายงานน

          การประชุมในครั้งนี้มีการอภิปรายในหัวข้อ “Lifestyle for better health” เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตในการส่งเสริม ป้องกันให้มีสุขภาพดี โดย ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่จาก กรมอนามัย  สสม. ศอ.4 และศอ.6 จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

          วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิด“LIFESTYLE MEDICINE CLINIC” คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย นำโดยนายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายแพทย์วิศิษฎ์ ผลสวัสดิ์ รอง นพ.สสจ ชลบุรี กล่าวต้อนรับ และ   คุณสิริเกศ จิรกิติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Central Group ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด และลงนามในสัญญาส่งมอบพื้นที่การจัดบริการ“LIFESTYLE MEDICINE CLINIC” คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิต ศูนย์อนามัยที่ 6 กรมอนามัย  โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ

นอกจากนี้ในงาน ทาง ASG ได้มีส่วนร่วมนำเสนอกิจกรรมในการให้บริการตรวจวัด ประเมิณ และวิเคราะห์การทรงตัว เพื่อป้องการหกล้ม ด้วยเครื่อง HUR SmartBalance เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งโซลูชั่นการฝึกความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม จากประเทศฟินแลนฺด์ ที่ได้รับการออกแบบเทคโนโลยีตามผลวิจัย ว่ามีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ประกอบด้วย HUR Adduction / Abduction เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน และสะพก และ HUR Abdomen / Back เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง และหลัง

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชั้นนำในการออกกำลังกายเชิงการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุ มีส่วนช่วยสร้างความสมดุลย์ในการทรงตัว ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้ม ช่วยให้การลุก-นั่ง และการเดินของผู้สูงอายุ ให้เป็นไปด้วยความมั่นคง แข็งแรง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ.

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010750578591

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!