google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เคล็ด(ไม่)ลับ ถ้าอยากอายุยืนยาว

เคล็ด(ไม่)ลับ ถ้าอยากอายุยืนยาว

           เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สุขภาพร่างกายก็เริ่มมีการเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด  จนทำให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพมากมายเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายอย่างจริงจัง เพื่อลดอัตราการเสี่ยงโรคติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน  โรคเบาหวาน ฯ และมาทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรค  ร่วมถึงการดูแลสภาพจิตใจให้แจ่มใส   สุขภาพที่ดีมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องไม่ว่าปัจจัยภายนอกหรือภายในร่างกาย  อยากแนะนำให้ลองมาดู  “เคล็ดลับในการทำให้อายุยืน”

  1. การออกกำลังกาย เป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพราะทำให้ร่างกายได้มีการขยับและ เคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อหัวใจสามารถสูบฉีดโลหิตได้ดี แล้วหลังจากการออกกำลังกาย ร่างกายจะมีการขับของเสียออก คือ เหงื่อ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย  แต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไป
  2. โภชนาการ อาหารเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับมนุษย์ และร่างกาย เพื่อการดำรงชีวิตและควรรับสารอาหารให้ได้ครบ 5 หมู่คือ โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต ผักและผลไม้  ไขมัน  น้ำและเกลือแร่ และเหมาะสมในแต่ละวัย อาหารควรมีความหลากหลายในแต่ละวัน เพื่อลดการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ และควรควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม 

3.  การนอนหลับ คนทุกวัยควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยหลับให้สนิทตลอดคืน วันละอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมทุกๆระบบในร่างกาย 

4. การมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส ภาวะอารมณ์ส่งผลต่อการทำงานต่างๆของระบบร่างกาย  เมื่อทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี ระบบในร่างกายก็จะได้รับกระตุ้นให้ทำงานได้ดี  แต่ถ้าจิตใจของคุณมีภาวะเครียด ระบบร่างกายจะมีการทำงานแปรปรวน

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!