google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co.,Ltd.)

วันที่ 31 มกราคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง และอาจารย์ ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านบริการสุขภาพร่วมกับบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co.,Ltd.) บริษัทผู้นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ หรือฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งได้นำแนวคิดเชิงการแพทย์มาผสมผสานร่วมกับการออกแบบการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ (Medical Concepts) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้เชี่ยวชาญให้การต้อนรับ ณ บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด.

แหล่งที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ หน้ากิจกรรม https://mt.mahidol.ac.th/discuss-asg-wellness/

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!