google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

การออกกำลังกายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

การออกกำลังกายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเมื่อผู้ที่มีการเจ็บปวดจากข้อเข่าเสื่อมแล้วทำการรักษาอื่น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จ โดยการรับประทานยาหรือการทำกายภาพบำบัด แพทย์จึงรับพิจารณาการผ่าตัด โดยจะนำข้อเข่าเทียมซึ่งทำจากโลหะ และโพลีเอทิลีน มาใส่แทนที่แล้วยึดด้วยซีเมนต์พิเศษแล้วจัดแกนขาให้กลับมาตรงดังเดิมทำให้หลังการผ่าตัดข้อเข่า จะมีการจำกัดการเคลื่อนไหว และกำลังกล้ามเนื้อลดลง จึงต้องมีการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และบริหารช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเข่า

การออกกำลังกายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

1. การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของเข่า เนื่องจากหลังการผ่าตัดจะทำให้มีการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อเข่ามากขึ้น ในท่าของการง้อเข่าแะละเหยียดเข่า รวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาจะอ่อนแรงลง

2. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ เนื่องจากการผ่าตัดเข่าอาจมีการตัดโดนเอ็น และกล้ามเนื้อ หลังการผ่าตัดจึงต้องทำการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อรอบ ๆ หัวเข่า ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

3. การออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นหลังจากการผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดเข่าอาจมีการตัดโดนเอ็น และกล้ามเนื้อ อาจมีแผลนบริเวณที่ผ่าตัดจึงทำให้รู้สึกตึงข้อเข่าหากมีการเคลื่อนไหว

4. การเดิน การเดินถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่สามารถออกได้โดยง่าย และช่วยให้อัตราการของเต้นหัวใจเพิ่มขึ้น โดยช่วงแรกต้องใช้อุปกรณ์ 4 ขาช่วยในการเดิน และควรเดินออกกำลังกายด้วยความหนักระดับเบาถึงปานกลาง คือ สามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ขณะเดินออกกำลังกายได้ ไม่เหนื่อยหอบเกินไป ควรเดินในพื้นทางเดินที่เรียบ โดยใช้เวลาออกกำลังอย่างน้อย 20 นาที เพื่อให้หลังการเปลี่ยนข้อเข่ากล้ามเนื้อได้ทำงาน และได้ฟืื้นฟูกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน หรือเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!