google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

10 วิธีการป้องกันตัวเองเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ณ ปัจจุบัน เชื้อไวรัสโควิด-19 ไวรัสตัวร้ายได้แพร่ระบาดไปแล้วหลายประเทศทั่วโลกและอัตราการตายในหลายประเทศทั่วโลกมีอัตราที่สูงขึ้น ตามกราฟ ภาพที่1  ซึ่งขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข รายงานจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศไทย มีจำนวนสะสมอยู่ที่ 721 ราย ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  น้ำหนักเกิน และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ  ถึงแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสนี้อยู่ที่ร้อยละ 2 เป็นค่าอัตราที่ทำให้เสียชีวิตที่ต่ำมาก แต่ที่หลายประเทศไม่สามารถควบคุมอัตราการติดเชื้อได้ เนื่องจากความประมาทการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันและเชื้อสามารถติดต่อผ่านสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็น น้ำตา น้ำมูก น้ำลาย เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ เป็นต้น  ซึ่งเรามีวิธีการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสารอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีคติจำง่ายๆ “กินร้อน ช้อนฉัน ล้างมือ”  โดยวิธีการป้องกันการติดเชื้อวัสที่ดีที่สุดในตอนนี้

วิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุด มีดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ เช่น ห้างสรรพสินค้า บริษัท  ร้านอาหาร  รถขนส่งสาธารณะทั้งแบบพัดลมและปรับอากาศ
  • ควรมีระยะห่างทางสังคม ยืน พูดคุย ซื้อสินค้าควรห่างกันในระยะ 2 เมตร
  • ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยเด็ดขาด
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อน จาน ช้าม
  • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม หรือถ้าเรามีอาการ ไอ จาม ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และหลีกเลี่ยงการโดยเอามือปิดปากตนเอง
  • หลีกเลี่ยงสถานที่ ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
  • หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ที่75%ขึ้นไป
  • ควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า และควรทานป็นอาหารจานเดียว
  • งดเดินทางไปยังพื้นที่หรือประเทศเสี่ยงโรคระบาด และจังหวัดที่มีการแพร่เชื้อ
  • ถ้ามีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที

          ถ้าผู้อ่านทุกท่านสามารถปฏิบัติตามนี้ได้ ก็จะสามารถลดอัตราการติดเชื้อต่อตนเองและบุคคลที่ตนเองรัก รวมไปถึงลดการแพร่เชื้อสู่บุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน เพื่อนที่บริษัท  บุคคลที่ร่วม โดยสารรถขนส่งสาธารณะต่าง ๆ  รวมถึงสังคม เป็นต้น ซึ่งช่วยบุคคลากรการแพทย์ไม่ต้องทำงานหนักในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อที่จะส่งผลให้มีอัตราการตายของประชาชนที่สูงขึ้น

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!