google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้บริการ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 (1st Thailand’s National Conference on Lifestyle Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care) ในวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

ในวันที่ 21-22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้บริการ  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ครั้งที่ 1 (1st Thailand’s National Conference on Lifestyle Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care) จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยภายหลังเป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต ระหว่างกรมอนามัย และสถาบันร่วมฝึกอบรม และพิธีลงนามความร่วมมือด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ระหว่างกรมอนามัย และสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย พร้อมมอบโล่ให้กับผู้นำด้าน Lifestyle Medicine and Holistic-Integrative Wellness Care 2023  และจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในประเทศทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยหลายโรค หนึ่งในนั้นคือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงเริ่มนำแนวทางการสร้างสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) พร้อมเดินหน้าวางแนวทางการจัดการสุขภาพตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 6 แนวทาง คือ

1) การกิน เน้นกินในปริมาณที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และกินอย่างมีความสุข

2) มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ด้วยการสร้างความยืดหยุ่น และความแข็งแรงให้กับโครงสร้างทางร่างกาย

3) การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ เพราะกว่า 1 ใน 3 ของชีวิต คือ การนอน ซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ละเลย และไม่ให้ความสำคัญ

4) การควบคุมความเครียด และจัดการด้านอารมณ์ มีสติรับมือกับความเครียด และความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้น

5) หลีกเลี่ยงสารหรือวัตถุที่เป็นอันตราย ทั้งการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ซึ่งเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและการเข้าสังคม จึงควรเลือกเดินสายกลาง ดื่มแต่พอประมาณ

6) การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือการเชื่อมโยงกับสังคม

ทั้งนี้ Lifestyle Medicine ที่สอดรับกับเทรนด์ของโลก ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพดีเพียงอย่างเดียวแต่หมายความถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอายุยืนยาวอีกด้วย หรือที่เรียกว่า สุขภาวะที่ดี (Well-being) คือ ทำอย่างไรให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยทุกคนสามารถออกแบบกิจกรรมทางกาย การกินอาหาร การนอนหลับ การจัดการทางอารมณ์ หรือสุขภาพจิต หรือการใช้ประสาทสัมผัส ตลอดจนการไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้มีความแม่นยำซึ่งเป็นเรื่องของใช้ชีวิตเฉพาะบุคคล (Personal Life) และที่สำคัญ Lifestyle Medicine สามารถปรับใช้ได้กับผู้คนทุกระดับ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การออกบูธแสดงนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม (Pneumatic Resistance) ช่วยลดแรงกระแทก ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ จากประเทศฟินแลนด์ ของบริษัท ASG Wellness & Innovations  โดยอุปกรณ์อัจฉริยะที่จัดแสดงภายในบูธ ประกอบด้วย HUR SmartBalance เครื่องตรวจวัด ประเมิณ และวิเคราะห์การทรงตัว เพื่อป้องการหกล้ม และ HUR Optiml Rhomb เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อที่ครอบคลุมกล้ามเนื้อหน้าอก หลังส่วนบน (สะบัก)

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชั้นนำในการตรวจวัด และการออกกำลังกายเชิงการแพทย์ เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุ มีส่วนช่วยสร้างความสมดุลย์ในการทรงตัว ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้ม ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ แข็งแรง และยืนยาวมากขึ้น

แหล่งที่มา : https://anamai.moph.go.th/th/news-anamai/43451

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!