google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

วิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุด

วิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุด ในทุกวันนี้เห็นได้ชัดว่าคนทุกเพศ ทุกวัย เริ่มกลับมาสนใจในเรื่องสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น โดยหันมาออกกำลังกาย  ทั้งการเดิน วิ่ง ชกมวย เต้นแอโรบิค โยคะ พิลาทิส รวมถึงการเข้าฟิตเนส เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ ร่างกายและเพิ่มความยืดของกล้ามเนื้อ  ทำให้หัวใจมีการสูบฉีดโลหิตได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

                การออกกำลังกายปฏิบัติออกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  แล้วน้ำหนักของการออกกำลังกายควรเหมาะสมในแต่ละวัย  โดยการออกกำลังกายแบบถูกวิธีควรมีลักษณะ ดังนี้

                การออกกำลังกายควรเริ่ม ด้วยการออกกำลังกายช้าๆเพื่ออบอุ่นร่างกาย (Warm up) เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว ด้วยการยืดกล้ามเนื้อ ประมาณ 5-10 นาที และหลังจากการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายช้าๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกาย  ( Cool  down ) เช่นกัน  เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว เพื่อลดอัตราการเต้นของหัวใจให้กลับมาเต้นปกติ  ประมาณ 5-10 นาที เป็นวิธีการลดอัตราการบาดเจ็บระหว่างการออกกำลังกายได้ดียิ่งขึ้น  และควรดื่มน้ำก่อนการออกกำลังกาย และระหว่างหลังออกกำลังกายอยู่เสมอ เนื่องจากเราเสียน้ำมาก

               วิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุด การออกกำลังกายที่ถูกวิธีต้องมี ความถี่ (Frequency)  ความหนัก (Intensity)  ระยะเวลา (Time) และ ชนิดของการออกกำลังกาย (Type)  โดยการออกกำลังกายมี 4 แบบหลัก

              1. ออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic  exercise)  การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน เพื่อช่วยให้ระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบหายใจทำงานได้ดีมากขึ้น  ช่วยเผาผลาญไขมัน เพิ่มระดับไขมันที่ดี ควรออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 30 นาที  3-5 วัน ต่อสัปดาห์  ความหนักของการออกกำลังกายควรอยู่ในระดับปานกลาง  ประเภทการออกกำลังกาย เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ  ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิค

               2. ออกกำลังกายเพื่อฝึกกล้ามเนื้อ (Strength training)  การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อจะช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้น  เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้น มวลกล้ามเนื้อจะค่อยๆลดลง จนทำให้เกิดอาการปวดข้อต่อต่างๆ เช่น ปวดไหล่ ปวดเข่า เป็นต้น และ ภาวะอ้วนลงพุงเพราะ ร่างกายสะสมไขมันเยอะขึ้นการเผาผลาญทำได้น้อยลง  การเผาผลาญพลังงานคือเอาสารอาหารมาทำการสันดาปที่กล้ามเนื้อ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ใช้พลังงาน แต่ถ้าเราได้ออกกำลังกายเพื่อฝึกกล้ามเนื้อจะช่วยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้โดยเฉพาะ โรคเบาหวาน ร่วมทั้งลดอาการปวดข้อได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อจะเป็นตัวกลางรองรับแรงกระแทกของข้อต่อ  โดยควรออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์  ครั้งละ 30นาที  จำนวนครั้งละ 4-8 ครั้ง/สัปดาห์ แล้วค่อยเพิ่มน้ำหนักมากขึ้น ทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือน

3. ออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ (stretching)  การออกกำลังกายเพื่อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวได้ดีและลดการปวดหรือความเสี่ยงที่จะได้การบาดเจ็บ  การยืดกล้ามเนื้อควรทำพร้อมไปกับอบอุ่นร่างกาย  โดยทำท่ายืดค้างไว้ที่ 15-30 วินาที  แล้วค่อยผ่อนลมหายใจเพื่อให้เลือดได้หมุนเวียน

                4. ออกกำลังกายเสริมการทรงตัว (Balance exercise)  การออกกำลังกายที่ต้องใช้ระบบประสานสัมพันธ์ระหว่าง การมองเห็น (visual) หูชั้นใน (vestibular) และ การรับความรู้สึกในข้อต่อ (propioceptive)  เพื่อเป็นการเสริมการทรงตัวเพื่อลดภาวะเสี่ยงล้มในผู้สูงอายุ สามารถออกกำลังกายได้บ่อยครั้ง 

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!