google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

การดื่มน้ำเปล่า ตัวช่วยให้สุขภาพดี

การดื่มน้ำเปล่า ตัวช่วยให้สุขภาพดี น้ำ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของร่างกายและยังนับเป็นสิ่งที่ร่างกายเราไม่สามารถขาดไปได้ เนื่องจากร้อยละ 60 ของน้ำหนักตัวของคนเราประกอบไปด้วยน้ำ ร่างกายของคนเราจึงต้องการน้ำในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัยเพื่อรักษาสมดุลไว้ และใช้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย โดยเราสามารถได้รับน้ำจากการดื่มน้ำ เครื่องดื่ม และอาหารที่กิน

สัญญาณเตือนก่อนร่างกายจะขาดน้ำ
ภาวะขาดน้ำ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายได้รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับที่ได้สูญเสียไป โดยร่างกายมีการสูญเสียเป็นประจำอยู่แล้วจาก การหายใจ เหงื่อ ปัสสาวะ แต่หากร่างกายมีภาวะที่สูญเสียน้ำมากกว่าปกติ เช่น เหงื่อออกมาก เป็นไข้สูง อาเจียน ท้องเสีย หรือปัสสาวะบ่อย ๆ แล้วไม่ได้มีการดื่มน้ำเพื่อเป็นการทดแทนส่วนที่สูญเสียไป ก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ และส่งผลให้ร่างกายเหนื่อย อ่อนเพลีย สับสน งุนงง และในบางรายอาจอันตรายถึงชีวิตได้

สำหรับสัญญาณเบื้องต้นที่แสดงเมื่อเราดื่มน้ำไม่เพียงพอ จะมีการส่งสัญญาณออกมาหลากหลายรูปแบบดังนี้
– กระหายน้ำ
– ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม
– ปากแห้ง ลิ้นแห้ง
– ผิวแห้ง
– เหนื่อย หอบ ใจเต้นเร็ว
– บางรายอาจมีอาการ ง่วง เพลีย งุนงง สับสน

ภาวะขาดน้ำ สามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ ทารกและเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ที่ทำงาน หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ดังนั้นการดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงช่วยป้องกันภาวะดังกล่าวนี้ได้ แต่หากร่างกายมีการสูญเสียมากกว่าปกติ เช่น มีการออกกำลังกายก็จำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือแร่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

ราควรดื่มน้ำวันละเท่าไหร่ ?
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Academy of Sciences – NAS) และ สถาบันแพทยศาสตร์ (The Institute of Medicine – IOM) มีคำแนะนำในการดื่มน้ำของทุก ๆ คนว่า
ผู้หญิงควรดื่มน้ำวันละประมาณ 2.7 ลิตรต่อวัน (11.5 แก้ว)
ผู้ชายควรดื่มน้ำวันละประมาณ 3.7 ลิตรต่อวัน (15.5 แก้ว)

การคำนวณการดื่มน้ำตามน้ำหนักตัว
[น้ำหนัก x 2.2 x 30/2] /1000 = ปริมาณน้ำ (ลิตร)
ตัวอย่างการคำนวณ
หากน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัม ก็จะต้องดื่มน้ำวันละ
[50X2.2X30/2] /1000 = 1.65 ลิตร

นอกจากน้ำหนักตัวแล้ว ปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วย เช่น หากเป็นคนชอบออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือใช้ชีวิตกลางแจ้ง ก็ต้องดื่มน้ำเยอะขึ้น และควรจิบน้ำประมาณ 1.25 แก้ว หรือ 1 ขวดเล็กในทุก 30 นาที ขณะออกกำลังกาย

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!