google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์และฝึกสมรรถนะการทรงตัว (HUR Smart Balance) ในงาน “ศิริราชห่วงใย คนไทยสุขภาพดี” (กิจกรรมภาคประชาชน) ณ โถงอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์และฝึกสมรรถนะการทรงตัว (HUR Smart Balance) ในงาน “ศิริราชห่วงใย คนไทยสุขภาพดี” (กิจกรรมภาคประชาชน) เนื่องในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2566 (SiCMPH 2023) โดยภายในงานได้มีจัดกิจกรรม อาทิ
– เวทีกิจกรรม : ผสานองค์ความรู้เผยแพร่สู่ประชาชน (health Integration) พบหลากเรื่องราวเพื่อดูแลตนเองและคนที่คุณรัก
– บูธกิจกรรม : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน (health Innovation) นำเสนอนวัตกรรมสร้างสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยจากหลายหน่วยงาน
– นิทรรศการ : คนไทยห่างไกล Fake NEWS เลือกเชื่อ เลือกใช้ เลือกแชร์ (health Information) แนะแนวทางคัดเลือกข้อมูลสุขภาพ ก่อนเชื่อและบอกต่อ โดยนำข่าวปลอมของศิริราชมาเป็นกรณีศึกษา
นอกจากนี อีกหนึ่งในกิจกรรมทีน่าสนใจ คือ การออกบูธ Fit Check กระดูกและข้อ กับ ออร์โธ ศิริราช
โดยทางภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ที่ได้ร่วมกับทาง ASG ของเราได้นำนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดวิเคราะห์และฝึกสมรรถนการทรงตัวอัจฉริยะจากประเทศฟินแลนด์ เข้ามาร่วมให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชั้นเยี่ยมในการตรวจวัดวิเคราะห์ และฝึกสมรรถนการทรงตัวในเชิงการแพทย์ เพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงวัย โดยตัวอุปกรณ์จะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมิณผล พร้อมทั้งไกด์ไลน์ข้อมูลในการฝึก ให้กับผู้ตรวจวัด เพื่อการเสริมสร้างความสดุลย์ ในการทรงตัว ช่วยลดความสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงวัย

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/healthpromotionsiriraj

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!