google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

คอเลสเตอรอลสูงโรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ

คอเลสเตอรอลสูงโรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ คอเลสเตอรอล เป็นไขมันธรรมชาติ ที่ร่างกายจำเป็นต้องมี เพื่อส่งไขมันจากอาหารที่เรากิน ไปให้พลังงานและสร้างสิ่งต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น สร้างเซลล์ใหม่, ฮอร์โมน, น้ำย่อย โดยคอเรสเตอรอลแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้

คอเลสเตอรอลชนิดร้าย (Low-Density Lipoprotein: LDL) ทำให้ไขมันเกาะเส้นเลือดจนตีบตัน เส้นเลือดตีบจะเหมือนการบีบสายยาง อาจส่งผลทำให้ความดันสูง และหากแตกหรือตันก็เสี่ยงกับโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ

คอเลสเตอรอลชนิดดี (High-Density Lipoprotein: HDL) ช่วยลดความเสี่ยงไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ เพราะจะไปเก็บไขมันส่วนเกินกลับมา จึงลดการเกาะที่หลอดเลือด แพทย์จึงแนะนำให้ลด LDL และเพิ่ม HDL

คอเลสเตอรอลสูงโรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ คือ ภาวะที่ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นจนอาจเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากคอเลสเตอรอลบางส่วนมีความสำคัญกับร่างกาย ทำได้เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการรับประทานอาหาร รวมถึงการใช้ยาเพื่อควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

อาการของโรคคอเลสเตอรอลสูง

จะไม่มีอาการแสดงให้เห็น แต่หากบุคคลใดมีระดับคอเลสเตอรอลสูงมาก ๆ ก็อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ โดยอาการดังกล่าวนี้จะสามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจเลือดวินิจฉัย

สาเหตุของโรคคอเลสเตอรอลสูง

สาเหตุการเกิดโรคคอเลสเตอรอลสูงเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหาร หรือแม้แต่โรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลโดยตรง

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!