google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานรับมอบชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 1 ชุด จากนายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด หัวหน้าคณะในการมอบ โดยมี นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ร่วมรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ในวันที่ 18 กันยายน 2566  บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co., Ltd.) เป็นผู้นำเข้าและให้การบริการระบบและอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศฟินแลนด์ ผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอุปกรณ์การฝึกออกกำลังกาย เพื่อบริหารและฟื้นฟูสุขภาพรูปแบบใหม่ มีความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้มอบชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องฝึกและออกกำลังกาย จำนวน 8 ชิ้น ได้แก่

1.Shoulder Press เครื่องฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (หัวไหล่ แขน หน้าอก และหลัง)

2.Pec Deck เครื่องฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (หน้าอก ไหล่ และหลัง)

3.Chest Press เครื่องฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (หน้าอก และไหล่)

4.Arm Flexion เครื่องฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (แขน และต้นแขน)

5.Back Extension เครื่องฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (ส่วนหลัง และหน้าท้อง)

6.Leg Extension เครื่องฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (ต้นขาด้านหน้า)

7.Leg Press เครื่องฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (ต้นขาด้านหน้า/หลัง และสะโพก)

8.Abduction / Adduction เครื่องฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ (ต้นขาด้านใน และด้านนอก) และเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย จำนวน 1 ชิ้น พร้อมติดตั้งให้กับศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สำนักพัฒนาสังคม ภายในศูนย์ฝึกและออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุ

“ขอขอบคุณบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ที่ได้มอบชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อนำไปติดตั้งที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมผู้ดูแลสูงอายุ การที่ผู้สูงอายุได้ขยับเขยื้อนร่างกาย ได้ออกกำลังกาย จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ติดเพื่อนดีกว่าติดเตียง เป็นการได้ออกมาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

แหล่งที่มา : https://pr-bangkok.com/?p=186709&fbclid=IwAR0Nox_RGJCdpyGwBt_fMHPJRVf0KYV7fPmg87zISVZNwYGPJBSDAtmJ0dc

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!