google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

ASG Wellness ได้จัดกิจกรรมสุขภาพและนวัตกรรมเพื่อการมีอายุยืน Wellness & Innovation for Longevity @ASG

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมสุขภาพและนวัตกรรมเพื่อการมีอายุยืน Wellness & Innovation for Longevity @ASG ขึ้นเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยภายในงานได้รับเกีรติจาก นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์ มาบรรยายในหัวข้อ “Wellness & Innovation for Longevity” และ นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร มาบรยายพร้อมกับนำทำกิจกรรมในหัวข้อ “สูงวัยสุขภาพดีด้วย NESS” และ บริหารกายใจด้วย “โยคะภาวนา”

วีดีโอบรรยาย “Wellness & Innovation for Longevity”

โดยนพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์

วีดีโอบรรยาย “สูงวัยสุขภาพดีด้วย NESS” และ บริหารกายใจด้วย “โยคะภาวนา”

โดยนพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร

อีกทั้งภายในงานผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างให้ความสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงการทดลองใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกาย ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลมของ HUR ด้วยระบบดิจิตอลที่ช่วยให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย จึงเป็นที่สนใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในงาน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!