google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

แก้อาการปวดถูกวิธีด้วย กายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟู ร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ตามปกติ

แก้อาการปวดถูกวิธีด้วย กายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟู ร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ตามปกติ

แก้อาการปวดถูกวิธีด้วย กายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟู ร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ตามปกติ “กายภาพบำบัด ทางเลือกที่ตอบโจทย์ในการบำบัดอาการ “ปวด” ทางเลือกที่หลายๆคนเลือก” กายภาพบำบัด คือ การดูแลสุขภาพ ที่มีปัจจัยในการทำ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดเช่น การออกกำลังกายเพื่อการรักษา  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องการได้รับการบำบัด มีสุขภาพและมีคยวามสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันกายภาพบำบัดแบ่งออก ได้ดังนี้

  • กายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก, มีการปวดที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน, ผู้ป่วยกระดูกหักและหรือได้รับการผ่าตัด รวมถึงผู้ที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ
เครื่องออกกำลังกายทางการบำบัด ที่สามารถฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายได้ถึง 4 ท่าทาง ในเครื่องเดียว
เครื่องออกกำลังกายทางการบำบัด ที่สามารถฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายได้ถึง 4 ท่าทาง ในเครื่องเดียว

เครื่องออกกำลังกายทางการบำบัด ที่สามารถฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายได้ถึง 4 ท่าทาง ในเครื่องเดียว บริหารป้องกัน รักษา กล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่าง ที่มีเทคโนโลยี “แรงต้านจากลม” ที่จะปลอดภัยมากในผู้ที่มีปัญหาของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

  • กายภาพบำบัด ด้านระบบประสาท ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่มีปัญหาจากการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาท  เช่น  ผู้ป่วยอัมพาต, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว  เช่น  สมองพิการแต่กำเนิด, ผู้ป่วยพาร์กินสัน รวมถึงผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุที่ทำให้สมองหรือไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ
  • กายภาพบำบัดด้านกีฬา  เช่น  การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน

นักกีฬาจะมีการออกกำลังกาย ก่อนแข่งขันเพื่อ เสริมสร้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และป้องกันอาการบาดเจ็บ และออกกำลังกดายหลังแข่งขัน เพื่อป้องกันและรักษา การออกกำลังกายโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และปลอดภัย จะช่วยให้นักกีฬาได้ฟื้นตัวได้เร็วจากการบาดเจ็บและยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ปัญหายอดฮิต ที่ฟื้นฟูได้ด้วยการทำกายภาพบำบัด

1.โรคในกลุ่มออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ ปวดเอว ปวดหลัง ปวดไหล่

2.กระดูกคอ กระดูกหลังเสื่อม เคลื่อน หัก คด จากสภาพการใช้งานหรือตามอายุ

3.เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้งานซ้ำ ๆ เดิม ๆ

4.ข้อติดจากการมีภาวะกระดูกหักต้องเข้าเฝือกนาน

5.อัมพฤกษ์ / อัมพาต

6.ปอดอักเสบ

ปัญหาการปวด ที่เกิดจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
กลุ่มอาการปวดคอ ปวดบ่อ (Neck pain)
– กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกคอเลื่อน (C-Spondylosis)
– กลุ่มอาการชาจากเส้นประสาทถูกกดทับ (Nerve compression)
– กลุ่มอาการจากหมอนรองกระดูกเสื่อม (Spondylosis) / เคลื่อน (Herniated disc)
– กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondyl disthesis)
– กลุ่มอาการปวดหัวไหล่ (Shoulder pain), ข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)
– กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อข้อศอก (Tennis elbow, Gofer’s elbow)
– กลุ่มอาการปวดมือ, นิ้วมือ (CTS, Trigger finger)
– กลุ่มอาการปวดข้อเข่า (Knee pain, Osteoarthritis)
– กลุ่มอาการข้อเท้า, ส้นเท้า (Ankle sprain, Plantar fascialtis)
– กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน (Muscle sprain)
– กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)
– กลุ่มผู้ป่วยกระดูกหัก ใส่เฝือก / ดามเหล็ก (Fracture)

กลุ่มที่ควรรักษาด้วยกายภาพบำบัด

เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายหรือความบกพร่องทางร่างกาย การทำกายภาพบำบัดจะช่วยลดความเจ็บปวดตามอวัยวะที่เกิดปัญหาให้น้อยลง และสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติหรือเกือบปกติ เนื่องจากการทำกายภาพบำบัดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย รวมทั้งช่วยให้รู้จักวิธีป้องกันการได้รับบาดเจ็บอันเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

กลุ่ม Target ที่ควรรักษาด้วยกายภาพบำบัด เมื่อก่อนคนที่จะเข้ามารับการรักษาด้วยวิธีการกายภาพบำบัดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก แต่ด้วยยุคสมัยและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันกลับพบว่า กลุ่มคนในวัยทำงานก็เข้ารับการรักษากันมากขึ้นด้วยปัญหายอดฮิต อย่างปวดกล้ามเนื้อต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง และปวดเอว ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาเหตุหลักๆ มาจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ รวมถึงการใช้โทรศัพท์มือถือแบบเกินความจำเป็นนั่นเอง


เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่ และหลังส่วนบน Optimal Rhomb เหมาะสำหรับกลุ่มวัยทำงาน ปวดกล้ามเนื้อต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง และปวดเอว ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาเหตุหลักๆ มาจากการนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ด้วยการ บืด หล้ามเนื้อไหล่และคอ
การทำกายภาพบำบัด มีขั้นตอนอย่างไร

ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาอาการปวดด้วยกายภาพบำบัดจะต้องเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา โดยนักกายภาพบำบัดจะตรวจร่างกาย รวมถึงสอบถามอาการและกิจกรรมของผู้ป่วยในแต่ละวัน จากนั้นจะวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ป่วย การทำกายภาพบำบัดจะช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น รวมทั้งฟื้นฟูและเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความทนทานของกล้ามเนื้อในร่างกาย เพื่อเพิ่มความสมดุลในการเคลื่อนไหว การทำกายภาพำบำบัดด้วยการออกกำลังกายยืดเส้น ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยนักกายภาพบำบัดจะช่วยฝึกการออกกำลังกายจนให้ผู้ป่วยสามารถทำเองได้ที่บ้าน หรืออาจใช้เครื่องออกกำลังกายทางการแพทย์ ช่วยบริหารกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนเพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมาเคลื่อนไหวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และต้องละขั้นตอนก็จะอยู่ภายใต้การแนะนำจากคุณหมอหรือผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดซึ่งจะต้องทำอย่างถูกวิธี

ประเภทของกายภาพบำบัด

การออกกำลังกายด้วยเครื่องบริหารร่างกาย  โดยทั่วไปแล้ว การทำกายภาพบำบัดมักเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เนื่องจากการทำกายภาพบำบัดมีรูปแบบการรักษาที่ช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ อาการป่วย หรือปัญหาสุขภาพต่าง ๆ รวมทั้งช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกายคือกิจกรรมที่เพิ่มเติมมาจากกิจกรรมทั่วไปที่ทำในแต่ละวัน ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความทนทานของร่างกายและการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  อีกทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายในการทำกิจกรรมแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัดประกอบด้วย

ยืดกล้ามเนื้อ ลดอาการตึงแข็งของข้อต่อ เพิ่มความแข็งแรงร่างกาย ออกกำลังกายที่ฝึกความสมดุลของร่างกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง ท้อง หรือสะโพก

ยกน้ำหนัก เพิ่มความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ออกกำลังกายรูปแบบอื่น การเดินหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ก็ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการเคลื่อนไหว ความแข็งแรง และความทนทานของร่างกาย

ผู้ป่วยที่ใช้งานวีลแชร์ (รถเข็นผู้ป่วย ก็สามารถออกกำลังกาย กายภาพบำบัด ฟื้นฟูได้)

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่ และหลังส่วนบน OPTIMAL RHOMB EASY ACCESS
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่ และหลังส่วนบน Optimal Rhomb Easy Access

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่ และหลังส่วนบน ท่านี้ช่วยคลายความตึงบริเวณหลังส่วนบนและหัวไหล่ ช่วยแก้อาการไหล่ห่อ หลังค่อม ปวดบ่า ไหล่ ที่มาจากสาเหตุความเครียด หรือการนั่งผิดท่าเป็นเวลา นาน ๆ  โดยเครื่องออกกำลังกายสามารถใช้กับวีลแชร์ได้

ใส่ใจ ป้องกัน ก่อนลุกลามเกินรักษา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตนเองเริ่มมีอาการปวดเมื่อย ไม่ว่าจะเริ่มเป็นที่บริเวณใดของร่างกายก็ตาม ควรรีบหาวิธีการในการรักษาเยียวยา หรือทำกายภาพบำบัดให้อาการนั้นทุเลาลง เพราะหากปล่อยให้อาการปวดลุกลามและเรื้อรัง ก็อาจทำให้การรักษาหรือการทำกายภาพใดๆ มีความยุ่งยากและต้องใช้เวลาในการรักษายาวนานยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต้องสังเกตและดูแลร่างกายให้ดีเพื่อเป็นการป้องกันเสียตั้งแต่เริ่มต้น

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!