google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไร ให้ดีต่อสุขภาพ

เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไร ให้ดีต่อสุขภาพ เทรนด์การสร้างความแข็งแรง ความทนทานต่อกล้ามเนื้อ กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน หลายคนอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่างกายดูสมส่วน และดูดีด้วยกล้ามเนื้อ แต่บางคนก็เลือกวิธีการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไป ทำให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บ ASG Wellness จึงขอนำเสนอวิธีการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้ออย่างไรไม่ให้เป็นอันตราย

พิ่มกล้ามเนื้ออย่างไร ให้ดีต่อสุขภาพ

1. ควรตรวจสอบข้อจำกัดของร่างกาย
สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก่อนการออกกำลังกาย นั่นคือรูปร่างของตนเองว่า มีลักษณะอย่างไร กระดูก กล้ามเนื้อ รวมถึงโรคประจำตัวเพื่อที่จะได้รู้ว่า เราควรจะตั้งใจออกกำลังในส่วนไหน มากน้อยเพียงใด และมีความหนักเบาเท่าไหร่ ร่างกายจึงจะรับได้ ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

2. กำหนดตารางการออกกำลังกายประจำวัน
เมื่อรู้ข้อจำกัดของร่างกายแล้ว ต่อมาเป็นการกำหนดตารางการออกกำลังกาย เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้เราออกกำลังกายให้ถูกส่วน เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ได้กล้ามเนื้อตามความต้องการของตนเอง

3. พักผ่อนให้เพียงพอ
เมื่อเราเริ่มหักโหมกับการออกกำลังกาย เราย่อมเหนื่อย และอ่อนล้าได้ การพักผ่อนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับให้กล้ามเนื้อได้ฟื้นตัว เพื่อพร้อมสำหรับการออกกำลังกายในวันต่อไป

4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการสร้างกล้ามเนื้อ คือ อาหารประเภทโปรตีน เพราะโปรตีนจะทำหน้าที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมกล้ามเนื้อในส่วนที่เกิดการชำรุดเสียหายจากการออกกำลังกายอย่างหนัก โดยแหล่งโปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม เป็นต้น

การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ นอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รูปร่างดูดี ดูสมส่วนแล้ว การสร้างกล้ามเนื้อยังให้ประโยชน์ในระยะยาว ในเรื่องของการช่วยลดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนอีกด้วย เมื่อรู้วิธี และประโยชน์กันขนาดนี้แล้ว อย่าลืมไปจัดสรรเวลาเพื่อออกกำลังกายให้ร่างกายของเราแข็งแรงกันนะคะ

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!