google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

นายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เนื่องในวันงานเปิดตัว ‘Smart Wellness Gym’ ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย หรือ ฟิตเนสเพื่อสูงวัย และคนพิการ ได้เข้าถึงการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยมีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยช่วยลดบาดเจ็บ พร้อมเก็บข้อมูลรายคน และสามารถดูบันทึกย้อนหลังได้

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เนื่องในวันงานเปิดตัว ‘Smart Wellness Gym’ ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุ หรือ ฟิตเนสเพื่อสูงวัย และคนพิการ ได้เข้าถึงการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล โดยมีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยช่วยลดบาดเจ็บ พร้อมเก็บข้อมูลรายคน และสามารถดูบันทึกย้อนหลังได้

โดยในงาน มีกำหนดการ ดังนี้

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน

13.30 – 13.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและแจ้งกำหนดการ

13.40 – 13.50 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

13.50 – 14.00 น. ทำพิธีเปิด “Smart Wellness Gym” โดยอธิบดีกรมการแพทย์ และถ่ายภาพร่วมกัน

14.00 – 14.10 น. เยี่ยมชมสถานที่และเครื่องมือ

14.10 – 14.30 น. เสวนา เรื่อง “เทคโนโลยีการออกกำลังกาย” โดยอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ดำเนินรายการโดย หัวหน้างานกายภาพบำบัด

เมื่อเสร็จสิ้นเสวนา เรียนเชิญอธิบดีกรมการแพทย์ สู่จุดแถลงข่าว โดยรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ไม่ได้อยู่ในส่วนถ่ายทอดสด)

14.30 – 15.00 น. เสวนาเรื่อง “Smart Wellness Gym” และ “คลินิกสูงวัย สมองดี ไม่มีล้ม” โดย พญ. ปองรินทร์ บุญยไพศาลเจริญ พญ.สุทธิ์ฤดี ปิยรัตนพิพัฒน์ กภ.ธิดารัตน์ นวลยง

ดำเนินรายการโดย กภ. ภคอร สายพันธ์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด


โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเดินหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการ ‘ออกกำลังกายผู้สูงอายุ’ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีภาวะเสื่อมถอยเร็วกว่าอายุที่ควรจะเป็น เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะไม่มีศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่ปลอดภัย และเพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุ ดังนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลและได้รับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวอีกทั้งช่วยลดปัญหาจากอาการป่วย และลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเ


ปัจจุบันแม้จะมีศูนย์ออกกำลังกาย หรือฟิตเนสในการออกกำลังกาย แต่ส่วนใหญ่จะมีเปิดเพื่อคนหนุ่มสาว ไม่มีเทรนเนอร์ หรือผู้ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุออกกำลังกายมากเกินไป หรือรุนแรงไปอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ หรือข้อเข่าได้ ดังนั้น Smart Wellness Gym จะเป็นเสมือนต้นแบบธุรกิจการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ที่ในอนาคตจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น และผู้สูงอายุเองก็มีความต้องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง มีผู้ที่ดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสม

สำหรับศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ มีหน้าที่ตรวจประเมินและคัดกรอง บำบัดและฟื้นฟูผู้สูงอายุรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย นักกีฬา รวมถึงผู้ใช้วิลแชร์ และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพดี เปิดบริการร่วมกับคลินิกป้องกันการหกล้มของงานกายภาพบำบัด ภายใต้การดูแลของแพทย์

โดยศูนย์สิรินธรฯ แห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการด้วย เพื่อประเมินสมรรถนะทางกายของตนเอง ด้วยเครื่อง Body composition วัดองค์ประกอบร่างกายแบบองค์รวม พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย HUR ที่เสริมสร้างความแข็งแรง ป้องกัน และฟื้นฟู  เพื่อป้องกันการหกล้ม ซึ่งสิทธิข้าราชการสามารถเบิกได้ โดยมีศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุ 2 ที่ คือ สถาบันสิรินธรฯ และอาคาร DMS6 ในกระทรวงสาธารณสุข นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 จาก 3 ข้อที่ ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 1.หนุนผู้สูงอายุ คนพิการ เข้าถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสม 2.ป้องกันภาวะการหกล้ม แก้ปัญหาสุขภาพ และ 3.’คลินิก สูงวัย สมองดี ไม่มีล้ม’ บริการรักษา ฟื้นฟูป้องกัน

แหล่งที่มา : FB:SNMRI News งานประชาสัมพันธ์ / FB:สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ / มติชนออนไลน์ / กรุงเทพธุรกิจ / ผู้จัดการออนไลน์ / The Coverage

#Smart wellness gym #Smartwellnessgym #wellness #gym #HUR #ASG Wellness #ASGWellness #ASD #เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ #เครื่องออกกำลังกายASD #แรงต้านลม #ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ #smartbalance #ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ #เครื่องทดสอบการทรงตัว #วิเคราะห์การทรงตัว #ศูนย์สุขภาพ #ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษา #wellnesscenter #ลู่วิ่งไฟฟ้า #ลู่วิ่งเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ #ลู่วิ่งออกกำลังกาย #จักรยานเอนปั่น #ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย #เครื่องทดสอบสมรรถนะการทรงตัว #ป้องกันล้ม #เครื่งออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ #วีลแชร์ #senso #เครื่องฝึกระบบสมอง #huroffload #เครื่องช่วยพยุง #เครื่องช่วยฝึกเดิน #เครื่องพยุงเดิน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!