google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท ASG Wellness & Innovation ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้บริการ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในงานกรมอนามัย ดูแลคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะ (Lifestyle Medicine and Wellness) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัท ASG Wellness & Innovation เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธให้บริการ  ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในงานกรมอนามัย ดูแลคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะ (Lifestyle Medicine and Wellness) ให้บริการตามแนวคิดด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตทั้ง 6 ด้าน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย เขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดคลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะในครั้งนี้

ซึ่งกรมอนามัยมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพคนไทย พร้อมทั้งให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้นโยบาย “2 เร่ง 3 ยก” 2 เร่ง คือ 1) เร่งสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ 2) เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และ 3 ยก คือ 1) ยกระดับความรอบรู้และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 2) ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ 3) ยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง นอกจากจะดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแล้ว กลุ่มคนเมืองโดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่พบปัญหาสุขภาพ ฝุ่นควันความเร่งรีบ การทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันชั้นนำวิจัยและนวัตกรรม สู่การเป็นเมืองสุขภาพดี ภายในปี 2570 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีในทุกกลุ่มวัย

แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กล่าวเพิ่มว่า คลินิกเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะ (Lifestyle Medicine and Wellness) เป็นคลินิกเชิงรุกที่ช่วยประเมินสุขภาพของประชาชนเขตเมือง ช่วยให้ผู้รับบริการในเมืองมีตัวเลือกและปรับวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรค เช่น ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประเมินสภาวะสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ครอบคลุม 6 ด้าน คือ โภชนาการ การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การนอนหลับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ การลดเลิกบุหรี่ สุรา และส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดน้ำหนัก ลดการใช้ยา ป้องกันโรคก่อนป่วย ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวังให้คลินิกดังกล่าวเป็นรูปแบบการบริการทางการแพทย์แนวใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับบริการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี มีชีวิตทียืนยาวและมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การออกบูธแสดงนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม (Pneumatic Resistance) ช่วยลดแรงกระแทก ปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ จากประเทศฟินแลนด์ ของบริษัท ASG Wellness & Innovations  โดยอุปกรณ์อัจฉริยะที่แสดงภายในบูธ ประกอบด้วย CyberCycle จักรยานนั่งเอนปั่นช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด พร้อมกระตุ้นการทำงานของสมองและความจำ HUR SmartBalance เครื่องตรวจวัด ประเมิณ และวิเคราะห์การทรงตัว เพื่อป้องการหกล้ม และ HUR 5X Multifunction เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อที่ครอบคลุมกล้ามเนื้อหน้าอก หลัง แขน ไหล่ ต้นขา หัวเข่า สะโพกและน่อง

ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชั้นนำในการตรวจวัด และการออกกำลังกายเชิงการแพทย์ เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุ มีส่วนช่วยสร้างความสมดุลย์ในการทรงตัว ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้ม ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ แข็งแรง และยั่งยืน

แหล่งที่มา : https://www.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/43436

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!