google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

5 ลักษณะของเครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ ที่เหมาะสม ปลอดภัย กับผู้สูงอายุ

5 ลักษณะของเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

5 ลักษณะของเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจะเกี่ยวกับเรื่องการทรงตัวได้ไม่ดี  ลุกนั่งลำบาก การเดินที่ไม่มั่งคง และยังเพิ่มความเสี่ยงของภาวะกระดูกหัก ภาวะเปราะบาง  จากผลการศึกษามูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีอัตราเสี่ยงต่อการหกล้มและเจ็บป่วย ด้วยโรคข้อเข่าเสื่อม องค์การอนามัยโลก ยังพบว่า แต่ละปีจะมีทารหกล้ม ถึง 37 ล้านครั้ง และนำไปสู่การเสียชีวิตถึง 4 แสนราย จากปัญหาที่กล่าวมาจะทำให้มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหกล้มที่จะส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้   ซึ่งเกิดจากที่สภาวะร่างกายของผู้สูงอายุมีการเสื่อมลงของกล้ามเนื้อ เมื่อพวกเราทุกคนเข้าถึงช่วงอายุเลข 4 อัตราการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อยิ่งเพิ่มขึ้น 3 -5 % ต่อ10ปี  ซึ่งเรียกว่าการสลายของมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนี้ว่า “ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia)” แต่ก็มีเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างกล้ามเนื้อ เพื่อชะลอการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและช่วยในเรื่องการเคลื่อนไหว ทั้งการทรงตัวและการเดินให้ดีมากขึ้น นั้นก็คือ การออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อ (Strength Training)  และมีเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและส่งเสริมมวลกล้ามเนื้อให้ผู้สูงอายุ 5 ลักษณะเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุปัจจุบันในประเทศไทย  มีร่างกายที่แข็งแรง หลีกเลี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเกิดอุบัติเหตุต่อการดำเนินชีวิต

1. เทคโนโลยีแรงต้านลม Pneumatic Resistance (Air-Resistance) เทคโนโลยีแรงต้านลมในเครื่องออกกำลังกายต่างจากกการออกกำลังแบบเก่าที่ใช้น้ำหนักจากแผ่นเหล็ก ในการออกแรงที่ทำให้เพิ่มโอกาสการใช้แรงในการออกกำลังกาย ทำให้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการออกกำลังกาย แต่เทคโนโลยีแรงต้านลมใช้แรงจากเครื่องปั๊มลมเข้าเครื่อง เพื่อเป็นแรงต้านภายในเครื่อง โดยผู้เล่นสามารถออกแรงของกล้ามเนื้อได้อย่างสมดุลกับแรงภายในร่างกายทั้งหมด จึงมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากลดแรงกระชากที่เกิดกับกล้ามเนื้อไม่ว่าจะออกแรงด้วยความเร็วแบบไหน ทำให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซี่งทำให้ลดแรงกระทำต่อเอ็นและกระดูกได้ดี

2. เทคโนโลยีการทำงานแบบควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ (Computerized Technology) ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ความทันสมัยมากขึ้น จากการใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆแบบสัมผัสหน้าจอ (smart touch) ที่เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสารในแบบต่าง ๆ ทำให้ได้นำประโยชน์จากเทคโนโลยีสัมผัสหน้าจอ(smart touch) เข้ามาใช้ในการสั่งปรับตำแหน่งเก้าอี้ ปรับน้ำหนักแรงต้านของเครื่องออกกำลังกาย จำนวนครั้งในการออกกำลังกาย  เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัยกับผู้สุงอายุ

หน้าจอแบบสัมผัส แสดงท่าทางในการออกกำลังกาย

3. ผลสรุปรายงานในการออกกำลังกาย (Outcome Reporting) การมีผลสรุปผลการใช้งานในการออกกำลังกาย จะช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการ พัฒนาในการออกกำลังกายและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่มาออกกำลังกาย ซึ่งเครื่องจะทำการเก็บข้อมูลเข้าศูนย์กลางให้  ซึ่งข้อมูลสามารถสร้างให้เก็บแบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคลได้ เพื่อสะดวกในการรายงานผล

4. ระบบปรับแรงต้านของเครื่องออกกำลังกายแบบอัตโนมัติ (Automated Progressive Resistance Equipment ) ผู้สูงอายุจะออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้แต่จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มน้ำหนักแรงต้าน แต่ด้วยโปรแกรมการการออกกำลังกายของเครื่องออกกำลังกาย ด้วยเทคโนโลยีแรงต้านลม มีการตั้งให้ปรับแรงต้านน้ำหนักได้อย่างอัตโนมัติ  ด้วยระบบนี้ช่วยให้ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยลดอาการบาดเจ็บได้สูงเครื่องออกกำลังกายมีอุปกรณ์เสริม สำหรับความปลอดภัย (Built-In Safety Mechanisms)

5. เครื่องออกกำลังกายทั่วไปไม่ค่อยมีอุปกรณ์เสริม เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุในการออกำลังกาย ถ้ามีก็น้อยมาก เช่น หมอนรองคอ ด้ามจับ เข็มขัด  สายรัดขา สายรัดข้อเท้า เป็นต้น ซึ่งทางเราได้ออกแบบเครื่องออกกำลังกายกลศาสตร์สรีระร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อลดการบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุขึ้น ร่วมไปถึงด้รับมาตารฐานจาก ISO 13485:2003 และISO 9001:2008 

หมอนรองคอ ช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสบาย และความเหมาะสมกับสรีระร่างกาย
หมอนรองคอ ช่วยให้ผู้ใช้งานเกิดความสบาย และความเหมาะสมกับสรีระร่างกาย

จากที่กล่าวมาทั้งหมดคุณสามารถพบ 5 องค์ประกอบสำคัญได้จากเครื่องออกกำลังกาย เพื่อบริหารกล้ามเนื้อที่ ASG Wellness เห็นถึงความสำคัญในการออกแบบนวัตกรรมด้านสุขภาพ ร่างกายในผู้สูงอายุ ให้ได้มีอายุยืนและสุขภาพทีดี    
พบกับนวัตกรรมเครื่องออกกำลังกาย ได้ที่ Website https://asgwellness.com

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!