google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจ ปอดและหลอดเลือด

การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจ ปอดและหลอดเลือด (Cardio Exercise) ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจ ปอดและหลอดเลือด ให้สามารถนำออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต ช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ และช่วยในการลดน้ำหนักได้อีกด้วย

คาร์ดิโอมีอะไรบ้าง? การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทตามความรุนแรงของการกระแทกที่เกิดจากการออกกำลังกาย ดังนี้

1. การออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำ (Lower Impact Cardio Exercise) คือ การออกกำลังกายที่ไม่ส่งผลให้เกิดแรงกดหรือแรงกระแทกที่ข้อต่อต่าง ๆ มากนัก ซึ่งได้แก่ การว่ายน้ำ การขี่จักรยาน การออกกำลังกายด้วยเครื่องเดินวงรี (Elliptical Trainer) การเดิน การพายเรือ การออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานท่อนบน (Upper Body Ergometer)

2. การออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกสูงขึ้น (Higher Impact Cardio Exercise) คือ การออกกำลังกายที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหรือแรงกดที่บริเวณข้อต่อต่าง ๆ ได้แก่ การวิ่ง การกระโดดเชือก การเต้นแอโรบิก หรือการออกกำลังกายด้วยท่าพื้นฐานหนัก ๆ นอกจากนี้ยังมีการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การเต้นซุมบ้า การออกกำลังกายในน้ำ และการออกกำลังกายแบบบอดี้เวท ที่มีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเลือกประเภทการออกกำลังกายก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับสุขภาพ และสภาพร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

สามารถออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอได้บ่อยแค่ไหน? โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอได้อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับการออกกำลังกายปกติ และ 75 นาทีต่อสัปดาห์ สำหรับการออกกำลังกายความเข้มข้นสูงสุด ซึ่งสามารถสังเกตได้จากอัตราการเต้นของหัวใจ โดย การออกกำลังกายความเข้มข้นสูงจะส่งผลให้หัวใจมีอัตราการเต้นอยู่ที่ 70-85% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด นอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อครั้ง เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ โดยควรแบ่งการออกกำลังกายออกเป็น 5-7 วันต่อสัปดาห์ และควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน แต่สามารถแบ่งออกเป็น 1-3 ครั้งต่อวันได้ จะช่วยให้การออกกำลังกายได้ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยในการควบคุมน้ำหนัก และช่วยให้ระบบการทำงานของหัวใจ ปอดและหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้น

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!