google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ สมรรถนะการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้ม (Hur Smart Balance) นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านในและสะโพก 

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยที่ผ่านมา จัดวันเสวนาผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ศิริราชใส่ใจ…สูงวัยดูแลตัวเอง”  (Siriraj Self-care Day) โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานเสวนา ร่วมด้วย รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ผู้บริหารคณะ ฯ บุคลากรศิริราช และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ตึก 72 ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช 

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวเปิดงานว่า ศิริราชให้ความสำคัญเรื่องการดูแลผู้สูงอายุมากว่า 25 ปีแล้ว และปลายปี 2566 จะเปิดศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุครบวงจร และเป็นต้นแบบให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำไปขยายผลในภูมิภาคต่างๆ

ด้าน ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่จำนวนผู้สูงอายุไทยเพิ่มมากกว่าปีละ 1 ล้านคน เป็นผลจากปี 2506 ยุคเบบี้บูมที่จำนวนเด็กเกิดมากปีละกว่า 1 ล้านคน ตอนนี้จึงกลายเป็นผู้สูงอายุแล้ว และจะเป็นสถานการณ์เช่นนี้ไปอีก 20 ปี เรียกว่าเป็นสึนามิผู้สูงวัยที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ 1.ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุต้องรู้จักการดูแลส่งเสริมตนเองให้แข็งแรง อย่ามองว่าเป็นอะไรก็รักษาฟรี ทั้งนี้ไม่มีใครดูแลตนเองได้ดีกว่าเราดูแลตนเอง โดยโรคที่พบมากอันดับแรกคือโรคเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ รองลงมาคือโรคด้านอายุรกรรม เบาหวาน ความดัน ไขมัน หลอดเลือดสมองตีบ โรคหัวใจ ภาวะขาดสารอาหาร และโรคความเสื่อมของระบบสมอง เช่น สมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคซึมเศร้า 2.ด้านสังคม เรื่องของเศรษฐานะ ส่วนใหญ่จะหวังพึ่งเบี้ยยังชีพ ไม่สนใจการออม ตั้งแต่ก่อนวัยสูงอายุ ต้องพยายามรณรงค์ให้วัยทำงานเก็บออม ไม่ใช่หวังแต่พึ่งการดูแลจากภาครัฐ จะเป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี จะทำเรื่องประกันการดูแลระยะยาว หรือ Long-Term Care Insurance 3.ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ทั้งเรื่องของการคมนาคม รถสาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ และ 4.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องสนับสนุนให้มีคนกลุ่มนี้มากขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือว่าเรายังทำน้อยมากเทียบกับคลื่นผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น 

ขณะที่ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุที่ศิริราชดำเนินการคือ สังคมอายุยืน โดยมองว่าในจำนวนผู้สูงอายุยังมีถึง 97% ที่เป็นกลุ่มติดสังคม ทำอย่างไรให้เป็นผู้สูงวัยสุขภาพดี เพื่อเป็นพลังที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ที่ผ่านมาศิริราชได้ทำโมเดลการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดวิถีมุ่งสู่ Healthy Aging มีการศึกษาวิจัยและจัดทำโครงการต้นแบบด้านผู้สูงวัยต่างๆ และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆรองรับสังคมผู้สูงวัย

บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ สมรรถนะการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้ม (Hur Smart Balance) นวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านในและสะโพก 

โดยภายในงานได้มีจัดกิจกรรม อาทิ

        – กิจกรรม เวทีเสวนา

          สูงวัย ใส่ใจ คัดกรอง ป้องกันโรค

          สูงวัยไม่ล้ม

          ขี้ลืม หรือ หลงลืม

          ฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืม

          กินดี มีสุข

          สูงวัย ฟันดี 20 ซี่

          สูงวัยใช้ยาปลอดภัย

          เเพทย์เเผนไทย ใส่ใจ ผุ้สูงอายุ

          ออกกำลังกายอย่างไร สูงวัยปลอดภัย

        – บูธกิจกรรม

          ทดสอบความจำเเละกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิด

          ประกวดภาพถ่ายเเละคลิปสั้น

          การดูเเลตนเองเเบบฉบับเเพทย์เเผนไทย

          การให้ความรู้เรื่องยา เเละออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

          เล่นเกมส์ รับของที่ระลึกภายในงาน

โดยในงานนี้ ทาง ASG ได้มีร่วมนำเสนอกิจกรรมในการให้บริการตรวจวัด ประเมิน และวิเคราะห์การทรงตัว และส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน ด้วยโซลูชั่นเทคโนโลยีฝึกความแข็งแรงด้วยแรงต้านจากลม จากประเทศฟินแลนด์ ที่ได้รับการออกแบบและเทคโนโลยีตามผลวิจัย ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย  เพื่อบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง กล้ามเนื้อต้นขาด้านในและสะโพก  ทั้งนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ Hur SmartTouch ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลของผู้เล่นได้อย่างอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์จะทำการตรวจวัด วิเคราะห์ และประเมินผล แนะนำแนวทางสำหรับข้อมูลการฝึกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อเสริมสร้างความสมดุล ป้องกันการล้ม และมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตัวเอง

#Smart wellness gym #Smartwellnessgym #wellness #gym #HUR #ASG Wellness #ASGWellness #ASD #เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ #เครื่องออกกำลังกายASD #แรงต้านลม #ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ #smartbalance #ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ #เครื่องทดสอบการทรงตัว #วิเคราะห์การทรงตัว #ศูนย์สุขภาพ #ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษา #wellnesscenter #ลู่วิ่งไฟฟ้า #ลู่วิ่งเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ #ลู่วิ่งออกกำลังกาย #จักรยานเอนปั่น #ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย #เครื่องทดสอบสมรรถนะการทรงตัว #ป้องกันล้ม #เครื่งออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ #วีลแชร์ #senso #เครื่องฝึกระบบสมอง #huroffload #เครื่องช่วยพยุง #เครื่องช่วยฝึกเดิน #เครื่องพยุงเดิน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!