google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู และบำบัดสำหรับผู้ใช้วีลแชร์

เทคโนโลยีเครื่องออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟู และบำบัดสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (HUR Easy Access) เพื่อฝึกความแข็งแรงสำหรับผู้ใช้งานทุกความสามารถ

HUR Easy Access เครื่องออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานรถเข็น (วีลแชร์) ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว หรือทางระบบประสาทสัมผัส ให้สามารถฝึกออกกำลังกายได้ง่ายอย่างอิสระด้วยตนเองบนรถเข็น (วีลแชร์) เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยฝึกความแข็งแรงที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้พิการ หรือผู้ที่นั่งรถเข็นสามารถฝึกออกกำลังกายและเข้าใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก อุปกรณ์นี้สามารถรองรับทั้งผู้ใช้วีลแชร์และผู้ใช้ทั่วไปได้ด้วยการใช้เก้าอี้เสริมทำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งาน

อุปกรณ์ออกกำลังกายที่รองรับวีลแชร์ของ HUR ใช้เทคโนโลยีนิวเมติก (แรงต้านจากลม) ให้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติ ลดการบาดเจ็บ ฉีกขาดหรืออักเสบของกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูก ให้น้ำหนักแรงต้านที่เหมาะสมจริงกับผู้ใช้แต่ละบุคคล

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!