google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

คุณพร้อมไหม ? ที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และอายุยืนยาว

ASG Wellness เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่น เพื่อเสริมสร้างการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุและสังคมไทย ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สำหรับการดูแลและฟื้นฟูร่างกายวให้แข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว

หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับคำว่า อายุที่ยืนยาว คือสิ่งประเมินค่าไม่ได้เลย เป็นเพราะ อายุที่ยืนยาวคือโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งที่เราต้องการ และอยู่กับคนที่เรารักได้อย่างแท้จริงแต่โอกาสเหล่านี้จะเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ “สุขภาพ”

หากอายุยืนยาวแต่สุขภาพถดถอยจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเราต่างก็จะกลายเป็นเพียงคนชราที่ต้องการการดูแลเท่านั้น จะเป็นไปได้ถ้าเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเข้าวัย ผู้สูงอายุ ก็มีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

สูงวัยอย่างมีคุณภาพต้องเริ่มให้เร็ว

การจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงได้นั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาว “ดีที่สุดเลยคือต้องเริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในวัย 30-40 ปี และถ้าเราได้ศึกษาจากจากผู้สูงอายุที่แข็งแรง คำตอบคือ การให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย มีสุขภาพจิตที่ดี มีงานอดิเรกที่ชื่นชอบ

คุณลักษณะเหล่านี้ต้องสร้างให้เป็นนิสัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วจะส่งผลดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เพราะเป็นการยากที่จะให้ผู้ใหญ่วัย 60-70 ปีที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยหันมารักการออกกำลังกาย

รู้จักกับ “ASG Wellness&Innovation” ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

เพราะสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงในผู้สูงอายุ เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ASG Wellness จึงเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงริเริ่มให้มี ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย เพื่อให้บริการแบบครบวงจรแก่ผู้สูงอายุโดยมีเทรนเนอร์สำหรับผู้สูงอายุ , นักกายภาพบำบัด และมีเทคโนโลยีการตรวจวัดและประเมินสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกาย และเลือกเครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

“ASG Wellness&Innovation” ครอบคลุมครบวงจรด้วย

  1. การประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นสภาวะโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า กระดูกพรุน กล้ามเนื้อน้อย
  2. การประเมินความเสี่ยงต่อการลื่นและหกล้มในผู้สูงอายุ พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  3. การเลือก การบริหารกล้ามเนื้อ เฉพาะส่วนให้แข็งแรง

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!