google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

เช็คอาการหลงลืมในผู้สูงอายุอย่างไร ป้องกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เช็คอาการหลงลืมในผู้สูงอายุอย่างไร ป้องกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ปัญหาส่วนใหญ่ของอาการขี้หลง ขี้ลืม จากโรคอัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุ มีข้อบ่งชี้และอาการที่ชัดเจน เเละผู้สูงอายุที่มีอาการเบื้องต้นควรปรึกษาเเพทย์หรือหาวิธีป้องกัน เพื่อชะลอความเสื่อมที่จะมีอาการเพิ่มมากขึ้น หากผู้สูงอายุที่บ้านเริ่มมีสัญญาณ ได้แก่ ลืมว่าวางของที่ใช้เป็นประจำไว้ตรงไหน จำไม่ได้เลยว่ามีเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้น หรือลืมแล้วลืมเลย ลืมจนช่วยตนเองไม่ได้ และอาการจะรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบต่องานชีวิตประจำวัน กิจกรรมทางสังคม และความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นก็จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ตั้งเเต่ระดับที่ไม่รุนเเรงจนถึงระดับที่รุนเเรงจนเป็นอันตรายต่อถึงเเก่ชีวิต

อาการในผู้สูงอายุเช็คอย่างไร ป้องกันอย่างไร เพื่อให้มีประสิทธฺภาพต่อผู้สูงอายุ

สาเหตุอาการขี้หลง ขี้ลืม

ภาวะสมองเสื่อม เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่พบได้บ่อย คือ ผู้สูงอายุสมองเสื่อมมีสาเหตุมาจากโรคอัลไซเมอร์ เกิดจากเนื้อสมองมีการเสื่อมสลายหรือตาย รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมองมีความผิดปกติ แข็งตัว หนา หรือมีการตีบผิดปกติ โดยสาเหตุสำคัญคือเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เซลล์สมองจะเริ่มตายไปเรื่อยๆ มากหรือน้อย ซึ่งภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการสูญเสียหน้าที่ของสมองหลายๆ อย่างพร้อมๆกัน อาการดังกล่าวมักเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างช้าๆแต่ถาวรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ของแต่ละบุคคล และจะไม่มีเซลล์สมองใหม่เกิดขึ้นมาทดแทน โดยทั่วไปหน้าที่ของสมองที่เริ่มสูญเสียก่อนเป็นอันดับแรก คือ ความจำ และการสูญเสียดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยสมองเสื่อม สูญเสียความสามารถในการประกอบอาชีพการงาน การเข้าสังคม และความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในที่สุด

ภาวะอัลไซเมอร์ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช็ค 10 สัญญาณเตือน อัลไซเมอร์

ASG SHARE 6 ตัวช่วยที่ทำเป็นประจำช่วยลดอัลไซเมอร์

ASG wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!