google-site-verification=AZYzOVBMoD50hYwO-aFXTfIkjYm89QkuL326hVK9ig0

แนวคิด Active Aging สู่ Smart Wellness Gym

ในยุคประชากรโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2050 และคาดการณ์ว่าผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า จาก 901 ล้านคน เป็น 2.1 พันล้านคน จากการที่ประชากรส่วนใหญ่มีอายุยืนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว ธุรกิจหลายๆ แห่งกำลังใช้ตลาดผู้สูงอายุเป็นแสงส่องทางในการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ

หนึ่งในผลกระทบที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือผู้สูงอายุไม่เพียงแต่คาดหวังที่จะมีอายุยืนมากขึ้น แต่พวกเขาคาดหวังที่จะมีสุขภาพที่ดีตามมาด้วย นั่นหมายความถึงโอกาสในการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจจะเกิดขึ้นถ้าหากตอบสนองความต้องการกลุ่มเหล่านี้ได้

คำว่า “Active Aging”  ถูกกำหนดโดยองค์การอนามัยโลกว่าเป็น “กระบวนการของการเพิ่มโอกาสด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วม และความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อผู้คนมีอายุมากขึ้น” คำนี้ใช้เพื่ออธิบายแนวคิดในการสนับสนุนสุขภาวะแบบองค์รวม – สุขภาพกาย สังคม และจิตใจที่ดี และคงความสุขในครอบครัวและชุมชน สำหรับธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้สูงอายุ คำว่า ” Active Aging “ ไม่ใช่เพียงคำบรรยายถึงวิถีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจและส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ธุรกิจอีกหลายราย เฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ กำลังเปิดรับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสูงวัย เป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดีทั่วทั้งองค์กร ที่มุ่งเน้นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่านี่จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านของการออกกำลังทางร่างกาย สุขภาพจิตและสังคม ยกตัวอย่าง เช่น Wellness Gym ฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีพื้นที่สำหรับกิจกรรมสังคม ห้องสำหรับคลาสออกกำลังกาย พร้อมบริการห้องคาเฟ่ จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ศูนย์กลางของวิถีชีวิตในชุมชน เป็นการตอบสนองทางความสุขและสังคม ที่ไม่ใช่เพียงแค่การไปออกกำลังกาย

และด้วยเทคโนโลยีของ HUR Solution ของเรา จะช่วยสร้างความแตกต่างให้ Wellness Gym กลายเป็น Smart Wellness Gym โดยสามารถออกแบบศูนย์ฝึกรูปแบบใหม่แบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวัดประเมินผล การออกแบบโปรแกรมให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคล การเทรนนิ่ง การติดตามและประเมินผล ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1. การตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมินผล ด้วยเครื่องประเมินผลตรวจวัด HUR Smart Balance เพื่อให้ทราบข้อมูลต่างๆ ของผู้ที่จะมาใช้บริการ ว่าพบปัญหาหรือความเสี่ยงด้านใด

2. การออกแบบโปรแกรม แนะนำการฝึกออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบุคคล รวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วย HUR SmartTouch Program (Data Driven System) ซึ่งจะทำให้การฝึกเป็นไปตามเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

3. กระบวนการเทรนนิ่งหรือการออกกำลังกาย ด้วยอุปกรณ์ HUR เพื่อให้ผู้ใช้บริการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกายที่ใช้เทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม ของ HUR โดยแรงต้านเริ่มต้นจาก 0 และค่อยๆปรับเพิ่มลดได้ทีละ 100 กรัม เพื่อช่วยลดแรงกระแทกลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูกได้เป็นอย่างดี พร้อมบันทึกข้อมูลการฝึกออกกำลังกาย

4. การติดตามและประเมินผลหลังการฝึกออกกำลังกาย ด้วยโปรแกรม HUR SmartTouch สำหรับบริการจัดการศูนย์ฟิตเนส ทำให้สามารถเก็บข้อมูล ดูผลรายงานรวมถึงข้อมูลเข้าใช้บริการในศูนย์ เพื่อให้ได้ทราบผลว่ามีพัฒนาและก้าวหน้าอย่างไร และผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

สุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

บางทีเป้าหมายที่มีร่วมกันของผู้สูงวัย จากภูมิหลัง วัฒนธรรม ความสนใจ และทุกวิถีทางของชีวิต คือการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีและเป็นอิสระจนถึงวาระ ซึ่งหากชุมชนผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีประสบการณ์ อุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะกับทุกวัย จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจต่อผู้สูงอายุได้มาก

ผู้สูงอายุในปัจจุบันยังหันมาเปิดรับเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายด้านสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแอพลิเคชั่นมือถือใหม่ๆจะผุดขึ้นทุกวัน แต่ผู้สูงอายุในปัจจุบันส่วนใหญ่ชอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการ และชอบสังคมที่ต่างคนต่างได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน

ทัศนคติและความคาดหวังของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ เกี่ยวกับสุขภาพที่ดี  เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเหล่านี้ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการออกกำลังกายและการเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตสามารถส่งผลต่อสุขภาพและความสุขของพวกเขาได้ ทั้งโยคะ, พิลาทิส, การฝึกความแข็งแรวง, ไทชิ, การเดินจงกลม, การฝึกความยืดหยุ่นและการทรงตัว และอนาคตข้างหน้าเชื่อว่าจะมีทางเลือก ตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาให้เลือกกันอีกมากสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

#Smart wellness gym #Smartwellnessgym #wellness #gym #HUR #ASG Wellness #ASGWellness #ASD #เครื่องออกกำลังกายผู้สูงอายุ #เครื่องอ ลังกาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความปลอดภัยสูงสุด ด้วยอุปกรณ์การออกกำลังกายที่ใช้เทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม โดยแรงต้านเริ่มต้นจาก 0 และค่อยๆปรับเพิ่มลดได้ทีละ 100 กรัม เพื่อช่วยลดแรงกระแทกลดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูกได้เป็นอย่างดี อกกำลังกายASD #แรงต้านลม #ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ #smartbalance #ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ #เครื่องทดสอบการทรงตัว #วิเคราะห์การทรงตัว #ศูนย์สุขภาพ #ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษา #wellnesscenter #ลู่วิ่งไฟฟ้า #ลู่วิ่งเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ #ลู่วิ่งออกกำลังกาย #จักรยานเอนปั่น #ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย #เครื่องทดสอบสมรรถนะการทรงตัว #ป้องกันล้ม #เครื่งออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ #วีลแชร์ #senso #เครื่องฝึกระบบสมอง #huroffload #เครื่องช่วยพยุง #เครื่องช่วยฝึกเดิน #เครื่องพยุงเดิน

ASG Wellness & Innovation ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทำให้การออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล

error: Content is protected !!